Hoppa till innehåll

EU:s globala strategi – effekter för försvarsmarknaden?

Vilken är betydelsen för försvarsmarknaden? De säkerhets- och försvarspolitiska styckena i dokumentet är relativt begränsade men återupprepar vikten av att EU ska sträva mot en ökad autonomi gentemot andra internationella aktörer. Vidare framhålls det att kopplingen mellan intern och extern säkerhet är tydligare idag än när den förra säkerhetsstrategin antogs för 13 år sedan.

Strategin betonar att medlemsstaterna måste ta ett större ansvar för Europas säkerhet samt att det europeiska samarbetet kopplat till militär förmågeutveckling och forskning och utveckling behöver öka. Dokumentet påpekar även att en stark gemensam europeisk säkerhets- och försvarspolitik behöver understödjas av en stark försvarsindustriell bas i Europa.

I rådslutsatserna efter mötet välkommande medlemsländerna den nya globala strategin samt uppmanade den höge representanten och andra EU institutioner att arbeta vidare med den.

Om dokumentet ska ha någon tyngd och relevans är det centralt att medlemsländerna även antar den globala strategin som sin egen snarare än som den höge representantens strategi.

Läs hela strategin här.

Läs mer om föreningens arbete med EU-frågor här.

Relaterade nyheter