Hoppa till innehåll

Kommentar med anledning av ”Brexit”

Men Storbritanniens utträde ur unionen innebär också ett mycket allvarligt bakslag för trovärdigheten och kraften i EU:s säkerhets- och försvarspolitik inklusive dess försvarsindustriella dimension. Storbritannien står förnärvarande för en tredjedel av de försvarssatsningar som görs inom EU och väsentligt mer inom militär forskning och utveckling.

Sverige har ett intensivt och framgångsrikt försvarsindustriellt samarbete med Storbritannien. Brittiska företag är – vid sidan av amerikanska – de största investerarna i de försvarsföretag som är verksamma i Sverige. Vidare har flera viktiga gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt genomförts mellan brittiska och svenska bolag.

Etablerandet av ett ambitiöst försvarsupphandlingsdirektiv som främjar konkurrens samt värnandet om ett starkt militärtekniskt samarbete över Atlanten är också intressen som förenar brittiska och svenska försvarsföretag.

SOFF kommer därför tillsammans med sin brittiska systerorganisation ADS samt den europeiska branschorganisationen ASD att verka för att de negativa konsekvenserna av Storbritanniens utträde ur EU blir så små som möjligt.

Robert Limmergård

Generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade nyheter