Hoppa till innehåll

Mats Helgesson, Flygvapenchef: ”Det är ett hedersuppdrag”

I juli kunde dåvarande flygvapenchef Micael Bydén sammanräkna nio kränkningar av svenskt luftrum 2015. Men det som oroade mer än antalet var arten av flygverksamhet över Östersjön. Företrädesvis ryskt stridsflyg tenderade att flyga lite för nära både signalspaningsflygplan och civil trafik, dessutom utan transpondrar. Nu, ett knappt halvår senare, kan nuvarande flygvapenchef Mats Helgesson konstatera att trenden hållit i sig över Östersjön. Dock har få formella regelbrott begåtts av främmande makt.

– Men det är dåligt airmanship att bete sig så, och det är olustigt, framför allt för civilflyg. Vi försöker hjälpa till med information så att de kan hålla sig på säkra höjder och platser, säger Mats Helgesson. Vad kränkningarna innebär för försvarsberedskapen vill han inte kommentera i detalj.

– Vi har den beredskap vi bedömer behövs i enlighet med våra bearbetningar och analyser. Men en av hans främsta prioriteringar är samarbetet med Finland för att bättre bevaka gemensamma geografiska intresseområden oavsett fred, kris eller konflikt.

– Vi är många som jobbar hårt för att konkretisera ett samarbete. Men det skulle kunna gå fortare så att vi effektivt kan nyttja flygbaser och luftrum för gemensamma övningar och kan ha en gemensam planering i krislägen.

Nordiska samarbetet växer
Sverige har under 2015 varit ordförandeland i Nordefco, Nordic Defence Cooperation, och regeringens uttalade ambition är att ytterligare stärka den gemensamma kraften på det säkerhets- och försvarspolitiska området. För flygvapnets del innebär det ökat fokus på så kallade cross border-övningar i norr, som till exempel Arctic Challenge Exercise, ACE, som senast ägde rum i våras.

– Det är viktiga övningar på flera sätt: de ger färdigheter att flyga i stora förband, kunskaper om att koordinera oss med andra länder och träning i att genomföra stora operationer i hemmageografin. Vi ser också flera möjligheter att utveckla de här övningarna, till exempel genom att integrera skjutningar på skjutfält i Sverige och andra länder, säger Helgesson. Inom ramen för Nordefco diskuteras också möjligheterna för de nordiska länderna att utveckla möjligheterna för gemensam luftövervakning.

– Ju förr vi kan utbyta information och i så stor omfattning som möjligt ta del av varandras luftlägesinformation, desto bättre, ur mitt perspektiv, säger Helgesson. Men förutom att det är en politisk fråga är det också en teknisk fråga om att få olika ledningssystem att kommunicera med varandra på ett sätt som alla känner sig bekväma med.

Gripen-nationer utbyter kunskap
Samtidigt pågår och utvecklas andra samarbeten, till exempel de kring Gripen. Samtliga användarnationer deltar i så kallade Gripen User Groups. Där diskuteras till exempel operativa erfarenheter och flygsäkerhet. Kunskapsutbytet är stort och en trygghet för alla parter, menar Helgesson.

– Dessutom sänker det kostnader och effektiviserar upphandling när operatörer tillsammans kan identifiera framtida anskaffningsbehov och gå gemensamt mot industrin. Det är mycket givande och, som jag ser det, den rätta vägen framåt.

Så sent som förra veckan låg fokus på ytterligare ett potentiellt samarbete: att Sverige på Frankrikes begäran skulle bidra med Gripenplan i den pågående konflikten i Mellanöstern. I stället lämnades erbjudande om att stötta med resurser ur det strategiska flygtransportprogrammet. Det innebär att bland annat Herkulesplan stationeras under en lägre tid någonstans i Mali från 2017 och framåt.

– Förberedelserna har redan inletts eftersom en längre operation kräver mycket av oss: personal, service, underhåll, en operationsmiljö med reellt hot och anpassningar till ett klimat och en miljö som är annorlunda, säger Helgesson.

Mats Helgesson har bara varit flygvapenchef i tre månader, och även om mycket av den tiden har handlat om händelser, övningar och materialinförande i närtid, arbetar han också med flygvapnets utveckling och principer på längre sikt.

– Uppdraget är omfattande och krävande, men också otroligt stimulerande. Jag tvekade inte när jag fick erbjudandet – det är ett helt enkelt ett hedersuppdrag.

Om Mats Helgesson
Göteborgare som haft flera olika militära befattningar på bland annat F17 (flottiljchef) och F7 (divisionschef). Han har flugit Viggen och Gripen och tjänstgjort i Afghanistan. Närmast innan han blev flygvapenchef i oktober 2015, tillika generalmajor, arbetade han som chef för insatsstabens utvecklingsavdelning på Högkvarteret och efter det som chef för test och evaluering vid FMV.

Foto: Joel Thungren, Försvarsmakten
Läs hela nyhetsbrev här.

Relaterade nyheter