Mindre företag behövs

SOFF har tagit fram en skrift som vänder sig till dig som vill öka din kunskap om de mindre försvars- och säkerhetsföretagens roll och förutsättningar.

Vi vill ge dig en bättre bild av vad ett så kallat "SMF" är, exemplifiera förutsättningarna och visa på möjligheterna. Avslutningsvis ges exempel på förbättringar inom och utanför SOFF.

SOFF utvecklar i en handlingsplan inom ramen för projektet ”Strategisk Dialog” även konkreta åtgärder för hur förutsättningarna för de mindre företagen inom säkerhets- och försvarsområdet kan utvecklas.

SOFF har 100 mindre företag som tillsammans omsätter omkring 4,6 miljarder kronor på säkerhets- och försvarsområdet. I snitt har SOFF:s mindre företag ett femtiotalet anställda i Sverige.

Av hälften av dessa företag är främst produktutvecklare med huvuddelen av omsättningen på export. I stort sett alla dessa företag har egna designade, konstruerade och tillverkade produkter som de säljer till utländska företag men även direkt till utländska försvarsmakter. Andra hälften av SOFF:s mindre företag har sin huvudmarknad i Sverige – och en huvuddel av dessa finns på tjänstesidan. Dessa agerar ibland som underleverantörer till de större företagen, men flera levererar även direkt till de svenska försvarsmyndigheterna.

Foldern ”SOFF:s Mindre företag behövs” finns att ladda ner här eller att beställa från kansliet.