Nordiska föreningarna i gemensamt brev till EU-kommissionen

SOFF har tillsammans med de övriga tre nordiska branschorganisationerna skickat brev till ordföranden för det europeiska rådet, Donald Tusk samt Kommissionär Elżbieta Bieńkowska med ansvarar för inre marknaden, industri, entreprenörskap och små och medelstora företag.

Brevet är ett inspel inför stats- och regeringschefernas möte kring försvar och säkerhet som genomförs den 25-26 juni 2015. Syftet med brevet är att lämna våra inspel till den fortsatta processen och belysa de frågorna som vi anser att det är viktigast att stats- och regeringscheferna diskuterar och blir medvetna om, då med syfte att i sin tur vidmakthålla och kunna skapa en framtida konkurrenskraftig Europeisk försvarsindustriell bas.

Läs hela brevet här.