Hoppa till innehåll

Robert Limmergård uttalar sig i Dagens Industri gällande KEX-förslaget

Förslaget om skärpt kontroll av svensk krigsmaterielexport stod klart på torsdagskvällen, när ledamöterna i den så kallade Kex-utredningen presenterade sina slutsatser på Di Debatt.

LÄS MER: Svårare sälja vapen till diktaturer

Syftet är att föreslå ny lagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. På fredagen överlämnas utredningen till regeringen.

Den tunga frågan handlar om ett demokratikriterium. Sverige bör ha ett demokratikriterium för sin export av krigsmateriel, föreslår utredningen.

”Därmed blir Sverige, mig veterligt, det land som kommer att ha ett demokratikriterium”, säger kommitténs ordförande Hans Wallmark på presskonferensen om utredningen.

Bedömningen ska ta hänsyn till om en stat har demokratiska institutioner på plats och hur väl de fungerar. Till det kommer de kriterier som redan finns i dag vad gäller mänskliga rättigheter.

”Ifall det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för beviljande av tillstånd”, lyder formuleringen.
LÄS MER: Absolut exportstopp vid grava demokratibrister

Några speciella landlistor ska dock inte upprättas.

Utredningens förslag får kritik och kallas en stor besvikelse av Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

”Formuleringarna är inte tillräckligt skarpa för att stoppa vapenexporten till diktaturer”, säger hon till TT.

Ledamoten Lars Ohly (V) är också kritisk. Sex av de åtta partierna i utredningen är överens, men Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har en avvikande syn.

”Demokratikriteriet är inte tillräckligt starkt”, sa Lars Ohly på presskonferensen och tycker att formuleringen är för vag.

”Jag har föreslagit att det ska stå ’absolut hinder’. Det hade varit att ordentligt höja ribban”, säger han.

”Mitt förslag om ett demokratikriterium är en tydlig skärpning”

När det gäller följdleveranser förslår kommittén att tolkningen av vad som utgör en följdleverans görs snävare än i dag, vilket enligt utredningen innebär en skärpning av regelverket.

Men Lars Ohly är kritisk även när det gäller biten om följdleveranser.

”Följdleveranser – där menar jag att om demokratikriteriet ska anpassas efter bara nya affärer då blir det bara halvt. Naturligtvis bör förhållanden som förändras i en mottagarstat också påverka möjligheterna att fortsätta leverera till exempel ammunition och reservdelar”, säger Lars Ohly.

En annan fråga som har diskuterats flitigt är den om när försvars- och säkerhetspolitiska intressen ska gå före respekten för mänskliga rättigheter och demokratikriteriet. På frågan vad som händer om de två krockar säger Lena Hjelm-Wallén (S), vice ordförande:

”Om det krockar ska helhetsbedömningen göras. Det är en politisk bedömning. Rikets säkerhet – nationella, vitala säkerhetsintressen, är ju något väldigt tungt”, och vidare att hon kan tänka sig att det senare väger över men att en regering måste förklara och försvara att beslutet är legitimt.

Även organisationen Säkerhets- och försvarsföretagen kritiserar förslaget.

”Vi blir det enda landet i världen med ett demokratikriterium. Det kommer att påverka företagens möjligheter att samarbeta internationellt, påverka hur företagen kan vara leverantörer till utländska kunder i västvärlden och det kommer att påverka företagens verksamheter i Sverige”, säger generalsekreteraren Robert Limmergård.

På vilket sätt?

”De svenska företagen är framförallt leverantörer av delsystem och komponenter till partnerländer i västvärlden. Vi har redan nu hört mycket oro från utländska partner om att inleda nya samarbeten med svenska försvarsföretag. Vi blir den svaga länken i ett ekosystem”.

Enligt Robert Limmergård kommer det även påverka Sveriges försvarsförmåga.

”Exporten gör det möjligt att hänga med i teknikutvecklingen och inhämta kunnande från utländska partner.”

Försvarsjätten Saab vill inte uttala sig om utredningen innan bolaget gått igenom materialet grundligt.

”Vi kommer inte att göra en hastig analys idag. Vi vill titta igenom alla delar och göra en samlad bedömning”, säger Saabs presschef Sebastian Carlsson.

Artikeln kan även läsas på Dagens Industri:s hemsida här.

Relaterade nyheter