Hoppa till innehåll

Robert Limmergård skriver i Karlskoga tidning om försvarsexporten

Generalsekreterare Robert Limmergård och ordföranden Lena Gillström vid SOFFs föreningsstämma 2024
Generalsekreterare Robert Limmergård och ordföranden Lena Gillström vid SOFFs föreningsstämma 2024

Försvarsexporten är viktig

Under hösten förväntas regeringen presentera ett förslag till ny exportkontrollagstiftning för försvarsmateriel. Utfallet av denna process kommer att ha en betydande inverkan på försvarsföretagens konkurrenskraft. Förslaget kommer också att påverka Sveriges försvarsförmåga.

Exporten är avgörande för att ha en vital säkerhets- och försvarsteknologi i Sverige. Av de ca 30 miljarder kr som branschen omsätter går huvuddelen på export. Genom export kan kompetensbasen och den högteknologiska förmågan fortsatt utvecklas i Sverige. Det är angeläget med tanke på det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde. Försvarsmakten behöver avancerade plattformar och system för att kunna skydda Sverige.

Den parlamentariska Krigsmaterielexportkontrollutredningen (KEX) påpekar därför att försvarsindustrin utgör en central del av Sveriges försvarsförmåga. I grunden handlar det om att ny teknologi är avgörande för ett starkt försvar. Genom exporten av denna teknologi kan Sverige dela utvecklingskostnader med andra länder. Försvarsföretagen investerar därför mer i forsknings- och utveckling än andra branscher i förhållande till företagens omsättning. Cirka 6 miljarder kr – motsvarande, i genomsnitt 17 %, avsätts till FoU. Huvuddelen av investeringen i ny kunskap i Sverige finansieras via exporten.

Företagens förutsättningar att utvecklas och växa bygger även på möjligheten att samarbeta internationellt med andra företag. Exporten ger försvaret bättre tillgång till kvalificerad utländsk försvarsteknologi, som många gånger är en säkerhetspolitisk handelsvara. Exporten är inte bara viktig för företagen och försvaret. Den är även viktig för Sverige. Genom att ha en stark säkerhets- och försvarsindustriell bas stärks Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet och internationellt inflytande.

Regeringens förslag till ny exportkontrollagstiftning får därför inte leda till snedvrida konkurrensförhållandena gentemot internationella företag. Det skulle kraftigt försvåra möjligheterna för företag i Sverige att ingå i internationella materielsamarbetsprojekt. I sin förlängning kommer en sådan utveckling även försämra Sveriges försvarsförmåga.

Vi bör fortsatt ha en restriktiv försvarsmaterielexport med noggrann kontroll och uppföljning. Det är därför angeläget att det alltid sker prövningar i enskilda affärer som tar ställning till vem som är mottagarlandet, vad för produkter som ska exporteras samt hur dessa produkter eventuellt kan användas.

Men om Sverige utvecklar nya exportkontrollregler som kraftigt avviker från samarbetsländer kommer det att försvåra internationella samarbeten och minska tillgången till utländsk försvarsrelaterad teknologi. Det vore skadligt både för försvarsföretagen och den svenska försvarsförmågan.

Robert Limmergård

Generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen

Läs mer om föreningens arbete med export här.

Relaterade nyheter