Göran Lennmarker ny styrelseordförande för Säkerhets- och försvarsföretagen

Sedan den 1 juli 2015 är Göran Lennmarker ny styrelseordförande för SOFF.

Göran har en bred erfarenhet från utrikes- och säkerhetspolitiken efter 19 år som riksdagsledamot. Bland annat har han varit ordförande i utrikesutskottet, EU-nämnden och konstitutionsutskottet. Vid sidan av detta har Göran även varit styrelseordförande för SIPRI samt ordförande för OSSE:s parlamentariska församling

(Bilden visar Robert Limmergård Generalsekreterare SOFF och Göran Lennmarker)