Hoppa till innehåll

SOFF:s kommentar med anledning av KEX

SOFF välkomnar att utredningen antagits i bred parlamentarisk samsyn samt att utredningen framhåller att den säkerhets- och försvarsindustriella basen utgör ett viktigt säkerhets- och försvarspolitiskt värde. Vidare välkomnar vi att beslut kopplade till försvarsmaterielexport kommer att omges av större transparens och förutsättningar för politiskt ansvarsutkrävande.

Vi noterar att förslaget till ny exportkontrollagstiftning medför en betydande skärpning, trots att Sverige redan idag har den striktaste exportkontrollen av alla länder med en avancerad försvarsindustri. Framförallt känner vi en oro över förslaget att Sverige, som första land i världen, ska införa ett svårtolkat demokratikriterium i exportkontrollagstiftning. Från vårt perspektiv är det viktigt att Sverige arbetar för internationellt harmoniserade regelverk snarare än svenska särlösningar. Vi känner även en oro över att förutsättningarna för följdleveranser kraftfullt försvåras då det försvårar förutsättningarna för företagen att ingå i internationella försvarsmaterielsamarbeten. Redan nu hör vi inom branschen oro för att inleda nya samarbeten med försvarsföretag i Sverige.

Att begränsa företagens internationella samverkan försvårar möjligheterna att förse Försvarsmakten med världsledande plattformar och system. Förslaget riskerar att försämra svensk försvarsförmåga, i en tid när Sveriges närområde blir alltmer osäkert. I det fortsatta beredningsarbetet måste utredningens långsiktiga konsekvenser beaktas.

Robert Limmergård
Generalsekreterare
Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade nyheter