Hoppa till innehåll

Regeringens skrivelse om exportkontroll

Sverige har en strikt exportkontroll och uppföljning, likväl är exporten viktig till stöd för Sveriges försvar och säkerhet. Genom exporten skapas förutsättningar för kostnadsdelning av produkter som Försvarsmakten använder och genom företagens internationella samarbeten skapas möjligheter för Sverige att få tillträde till arenor som utvecklar morgondagens försvarsteknologier.

Årets skrivelse har på förmiddagen medialt uppmärksammats för ökningen i värdet av beviljade utförseltillstånd. Viktigt att beakta i sammanhanget är dels att tillstånd krävs vid all utförsel av krigsmateriel och dels att enskilda större affärer kan i statistiken ge stort genomslag. Ett utförseltillstånd innebär att ett företag får exportera materialet, men den faktiska exporten kan dock ske under flera år. Även så kallade följdleveranser prövas särskilt. Noteras bör även att statistiken brister avseende leasing och mellanstatliga affärer – och naturligtvis inte redovisar försäljning till försvarskund som inte är under exportkontroll.

Läs regeringens skrivelse här och mera om försvarsexport här.

Relaterade nyheter