Hoppa till innehåll

Månadens bloggare: Johan Bergenäs

I slutet av september antog Förenta Nationerna en ny fatttigdomsbekämpningsagenda – FN:s Hållbara Utvecklingsmål. Planen är en fin möjlighet för Sverige och svensk säkerhetsindustri att vara en innovativ röst för global utveckling samtidigt som vi stärker vår högteknologiska export till FN och utvecklingsländer.

IllstrationsbildDe nya Hållbarhetsmålen ersätter de berömda Milleniemålen och fokuserar bland annat på säkerhet och teknik för att bekämpa fattigdom i tillväxtekonomier. Samhällen ska bland annat stärkas mot terrorism och transnationell kriminalitet som förstör människors och staters förmåga att utvecklas. Högteknologiska lösningar för säkra och mer effektiva gränser, hav, hamnar, naturresurser, flygplatser och annan kritisk infrastruktur är del av lösningen.

Med en högteknologisk sektor i världsklass kan Sverige bidra till fattigdomsbekämpning samtidigt som vi ökar våra marknadsdelar gentemot FN och tillväxtekonomier. Just nu möter Sverige dock stora utmaningar gentemot dessa marknader.

När Sveriges regering lanserade den nya exportstrategin tidigare i höst sa Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, att ”Sverige har en outnyttjad potential” att göra affärer med FN. Förra året upphandlade FN varor och tjänster för 150 miljarder men Sveriges del av kakan var bara 0.16 procent. Detta trots att Damberg korrekt hävdar att vi har kostnadseffektiva och hållbar lösningar inom bland annat säkerhet, fredsbevarande operationer och kris- och katastrofhantering.

Svenska företag brukar hävda att andra länder hjälper sin industri att sälja varor och tjänster till FN på ett sätt som den svenska staten inte gör. Det borde vi ändra på och en svensk satsning på FN:s Hållbara Utvecklingsmål med fokus både på global fattigdomsbekämpning och svenska exportmål skulle kunna se ut såhär.

Först måste svenska högteknologiska företag visa framfötterna och identifiera på vilket sätt sina varor och tjänster kan främja implementeringen av den nya fattigdomsagendan. En snabb sväng på ett dussintal av SOFF:s medlemsföretags hemsidor gav inga resultat i jakten på vad svenska högteknologiska företag kan och vill göra gentemot FN:s nya progressiva utvecklingsagenda.

När Sveriges teknikkompetens har matchas mot FN:s Hållbarhetsmål kan den svenska högteknologiska sektorn vara ett redskap för staten i Sveriges pågående ansträngningar att vinna en plats på FN:s Säkerhetsråd. ”Svensk teknik för global utveckling” vore ett slagkraftigt tema för Sveriges säkerhetsrådskanditatur.

Sverige kan promota områden där svensk säkerhetsteknologi praktiskt skulle kunna bidra till implementering av FN:s Hållbarhetsmål i tillväxtregioner där Sverige även har exportmål på sikt. Exportstöd och partnerskap mellan staten och industrin kan utvecklas och demonstrationer av vår kompetens kan sjösättas i utvecklingsländer. Svenska företag kan promotas i FN-skrapan i New York.

Satsningen blir en del av en progressiv svensk utvecklingsagenda som även gynnar svenska nationella exportintressen och kan sammanfattas på följande sätt: doing well by doing good.

Johan Bergenäs är strategisk rådgivare till Linköpings universitets security linc program och Senior Associate på Stimson Center, en amerikansk oberoende säkerhetspolitisk tankesmedja.

Läs SOFF:s hela nyhetsbrev här.

Relaterade nyheter