Stort intresse på LAAD 2015

Den 14-17 april 2015 genomfördes försvarsutställningen LAAD i Rio de Janeiro.

Robert Limmergård SOFF, LAAD 2015

SOFF, FXM och Business Sweden arrangerade – för första gången i Brasilien – en Sverigemonter. Montern var mycket välbesökt under hela veckan.
Företag som Nammo, Scania, RUAG, ACS, ÅF, Saab, CICB, Polyamp, BAE Systems, Carmenta, SSC och Systecon fanns med som utställare eller med mötesplats.

SOFF ingick även ett samarbetsavtal med den brasilianska branschorganisationen ABIMDE.
I samband med undertecknandet av samarbetsavtalet hölls även en mottagning i montern.