Sweden/UK Defence and Security Industry Seminar

Den 20 november genomförde SOFF i samverkan med den brittiska systerorganisationen ADS ett seminarium om samverkan mellan svenska och brittiska försvarsföretag.

Temat fokuserade speciellt kring de utmaningar och möjligheter som små och mellanstora företag har på försvarsmarknaden. Sammanlagt deltog representanter från 14 svenska och 18 brittiska företag vid seminariet som hölls i Stockholm. Vid sidan av presentationer från företrädare från svenska och brittiska försvarsdepartementet samt relaterade myndigheter genomfördes även ett antal B2B industry meetings under seminariet.