Hoppa till innehåll

Rapport från Natos rådgivande industrigruppsmöte i Warszawa

Flaggor: Nato och Sverige
Flaggor: Nato och Sverige

”The 3 C’s”

En del av er har kanske hört ”The 3 C’s” nämnas i samband med Nato. Med detta menas ”Cash, Capabilities and Contributors”. Cash rör 2% av BNP målet, Capabilities handlar om att införskaffa/utveckla efterfrågade förmågor och Contributors riktar sig mot Nato länderna och deras medverkan i Nato operationer. Ett annat uttryck som florerar är ”4/30”. Detta handlar om att Nato inom 30 dagar ska ha förmåga att ställa upp med 30 markstridsgrupper, 30 fartyg och 30 flygdivisioner. Likt Sverige är fokus inom Nato numera till stor del på närområdet.

Innovation, cybersäkerhet och kvantdata nämns ofta i olika sammanhang. Det senare presenterades av föredragshållare ur Nato Science & Technology (S&T) som tagit fram en studie avseende applikationer som kvantdata inom en snar framtid kommer att påverka. Områden såsom positionering, navigering, tidsbestämning, kommunikation, sensor och krypto är några av de områden kvantteknologi bedöms förändra redan inom 3-7 år.

Maritima obemannade system

MUS (Maritime Unmanned Systems) är ett område inom Natos förmågeutveckling som fått ökad uppmärksamhet sista åren. Ett antal kommande symposium och workshops planeras under detta år och tidigt nästa år till vilken företagsrepresentanter planeras att inbjudas. Den utveckling vi sett inom flygområdet avseende obemannade luftfarkoster sker även inom det marina området.

Ytterligare ett ämne som diskuterades och avhandlades under mötet var Natos ambition att blir mer agila avseende upphandlingar. Under ämnesområdet ”Agile Aqcuisition” och ”Smart Defence” har NIAG initierat en studie med högt tempo.

Två studiebesök genomfördes under mötesdagarna där polska företag presenterades. Dels var det PCO som sysslar med optronik med produkter såsom värme- och bildförstärkare. Det andra företaget var PIT-RADWAR som utvecklar sensorer, framförallt markbaserade sådana. Båda tillhör PGZ, Polska Grupa Zbrojeniowa (Polish Armaments Group) vilket är en statsägd försvarsindustrikoncern.

Nästa möte är preliminärt i november i Washington, USA.

Länk till Natos studier öppna för företag i Sverige (endast för medlemmar)

Länk till NIAG samt rapport från föregående möte med Natos industriforum (NIF).

Mer om Natos arbete inom forskning och teknikutveckling

Läs även mera om Natos kodifieringssystem (NCS)

Relaterade nyheter