Hoppa till innehåll

”Fem år – fem frågor” – Framtidstema på SOFF:s föreningsstämma

Generalsekreterare Robert Limmergård och ordföranden Lena Gillström vid SOFFs föreningsstämma 2024
Generalsekreterare Robert Limmergård och ordföranden Lena Gillström vid SOFFs föreningsstämma 2024

Den 7 maj samlas säkerhets- och försvarsföretagen till föreningsstämman som har framtidstema. Hur går dina tankar inför framtiden?

– Branschen betyder mer för vår omvärld idag. Företagen skyddar samhället, ökar tryggheten och skapar värde för Sverige. Men det medför även att branschens ansvar har blivit större. Vi behöver engagera oss i alltfler processer som påverkar förutsättningarna att skydda och försvara vårt samhälle.

– Jag tycker det är viktigt att vi fortsatt verkar för att attrahera kompetens, innovation, partners och investeringar genom öppenhet och tydlighet. Vi ska vara en pålitlig och långsiktig partner som engagerar sig i kundernas behov, samt står för ansvarsfulla affärer och aktiviteter.

– Det finns många aspekter som påverka branschens framtid. Det som gör föreningen relevant är att vi är medskapare av vår framtid.

Du möter som företrädare för branschen många beslutsfattare. Hur ser exempelvis försvarspolitikerna på företagens roll?

– Jag har ännu inte mött en politiker som inte vill kunna värna och skydda frihet, rättvisa och demokrati. Frågan handlar ändå om hur vi skyddar samhället imorgon. Vilka förutsättningar vill vi exempelvis ge våra soldater och sjömän som ska försvara Sverige? Vill vi ha en stor grad av eget inflytande eller överlåta ansvaret till någon annan?

– Alla förstår att förmågan byggs av kunniga medarbetare som har rätt utrustning. Tappar vi det tekniska övertaget, förlorar vi liv.

Vilka tycker du är föreningens största styrkor?

– Det som imponerar mig mest är det stora och växande engagemanget från medlemsföretagen. Året innan jag tillträde var 68 olika individer från 22 företag aktiva i föreningens arbete, i de s.k. medlemsgrupperna. Ifjol var det 302 olika individer från över 80 företag. Det är verkligen en medlemsdriven förening.

– Medlemsgrupperna är fantastiska. De bereder och formulerar föreningens positioner och de som deltar vågar lyssna, känner ägarskap, stöttar varandra och vill agera. Vi har många kunniga eldsjälar. Jag känner mig oftast som den mest okunnige när jag sitter med på medlemsgruppernas möten. Å andra sidan, om jag vore experten skulle jag ha en annan roll.

– Vi når även ut bredare. Webben har på fem år ökat från knappa 100 unika besökare per vardag till över 1000 idag. Ifjol deltog dessutom 1531 olika individer på något möte eller event.

Du har nu varit generalsekreterare för föreningen i fem år. Vilken är din stoltaste stund för föreningen?

– Oj. En härlig resa slutade faktiskt nyligen. Trots en kraftig tillväxt i antal medlemsföretag (18 nya medlemmar ifjol och 10 redan i år) gick föreningen nyligen 541 dagar utan att ett enda företag sa upp sitt medlemskap. Fint betyg till ett kansli som kämpar för att vara tillgängliga och skapa medlemsvärde.

– En lärdom är att medlemsnyttan och engagemanget inte endast kan finnas hos enskilda representanter hos medlemsföretagen, utan behöver finnas brett. Däri ligger en av våra största utmaningar. Branschens områden är breda och berör ofta flera olika affärsområden över tid.

Vilka är de stora utmaningarna?

– Som bransch finns områden där vi borde agerat tidigare, där vi kunde varit mer proaktiva. Det finns ämnen och frågor vi inte haft resurser att prioritera. Men det jag kanske aldrig förstod när jag tog jobbet var den mörka sidan. Alla hatmail. I synnerhet om jag är ute och syns publikt. Bilden som målas i sociala media är obehaglig. Alla phishing-, DDOS och whaling-attacker mot föreningen och mig personligen äter resurser. Tar kraft.

– Syftet är ofta att påverka vår verksamhet. Exempelvis utsattes jag för 100-150 fejksamtal om dagen, en attack som varade flera veckor. Den tvingade mig att spärra telefonen för inkommande samtal från andra än de som fanns i min telefonbok. Robocall-attacker kan enkelt köpas för ett par hundralappar på Darknet, men att inte kunna nås av medlemmar, journalister, barnens skola eller vårdcentral var slitsamt.

– Det är faktiskt fruktansvärt att grupper ständigt vill påverka och störa en viktig demokratisk samhällsaktör som en branschförening.

Relaterade nyheter