Hoppa till innehåll

Därför är vi medlemmar i SOFF

Kristina Syk inleder möte
Kristina Syk inleder möte

Ladda ned folder ”Därför medlem” här.

”En unik arena för företag som arbetar med försvar och säkerhetsfrågor”

Johan Wiktorin, Director Intelligence Cyber Security och Richard Oehme, Director Societal Security på PwC, som tillhandahåller tjänster inom bland annat cybersäkerhet och risk- och krishantering.

SOFF innebär en unik arena för företag som arbetar med försvar och säkerhetsfrågor (militärt och civilt).

SOFF är också en organisation som genom sin verksamhet hanterar frågor av betydelse för utvecklingen av ett säkrare Sverige.

En viktig del är också de frågor som SOFF driver och de positioner i olika frågor som vi tillsammans kan ta fram för att skapa en tyngd i dialogen med politiken. Den nytta medlemskapet har inneburit för oss har varit en arena för dialog.

”Något som betyder extra mycket för oss är att föreningen har fokuserat på cybersäkerhetsfrågorna och nu senast på säkerhetsskyddfrågor har varit av betydelse för vårt ställningstagande att vara med”

Harald Åhagen, vd på Scama, ledande leverantör av bland annat inbromsningslösningar inom flygindustrin.

Jag tror SCAMA blev medlem Nr 8 när vi gick med i maj 2008. Då hade försvarsindustriföreningen med de största försvarsmaterielföretagen öppnat upp för ett bredare medlemskap för ökad legitimitet. Motiven för SCAMA som en liten systemleverantör med nästan 100% export var då i första hand draghjälp i expertarbetet och skapa ett samarbete och utbyte med andra medlemmar.

För SCAMA har MoU-kontorets kontakter i USA och kontakterna med försvarsattachéerna varit de två punkterna där vi sett en direkt nytta. Vi tror att det fortfarande finns potential inom SOFF att öka medlemsnyttan för exporterande SMF företag.

Som SMF så måste fokus ligga på konkret nytta inom en rimlig tidshorisont. Det blir då svårt att koppla europasamarbete, remissarbete och opinionsbildning till våra mål och tidshorisonter även om det självklart har en påverkan på våra affärsmöjligheter på lång sikt. Jag återkommer då till punkter där vi sett konkreta resultat – stöd med råd och kontakter via MOU-kontoret i Washington – råd om aktiva representantföretag i ett land eller en flygvapenkontakt via en attaché – råd om en bra representant i ett land från ett medlemsföretag.

I vårt deltagande i SOFF:s arrangemang och grupper har det varit vår målsättning att föra fram synpunkter på områden och aktiviteter som ger konkret nytta. Alla har mycket att stå i men om vi är några fler medlemsföretag med produkter som vi vill marknadsföra på export och som kan engagera sig i mer konkreta aktiviteter och diskussioner så tror jag att vi också kan få ut mer av vårt medlemskap. För oss gäller detta i första hand SMF-Gruppens verksamhet.

”Det stärker vårt varumärke att vara med i SOFF”

Martin Frisk, vice vd på Svekon, ingenjörsbyrå med expertis på lösningar inom försvar och säkerhet.

Vi får ta del av intressant information om vad som sker inom försvar och säkerhet. Möjlighet att träffa beslutsfattare på FM och FMV men kanske främst potentiella partners inom industrin.

Vi har fått en större synlighet på marknaden. Fler kontaktytor främst genom deltagande i SOFFs arrangemang. Vi får även tillgång till information som vi annars hade aktivt behövt söka upp för att kunna ta del av.

Vi har fått några specifika uppdrag genom medlemskapet vilket är väldigt roligt. Vi ser att vi genom SOFF når ut till flera intressanta potentiella kunder samtidigt som en bra påminnelse till befintliga kunder. Det stärker vårt varumärke att vara med i SOFF.

”SOFF ger ett viktigt och kontinuerligt flöde av information och man kan på enkelt sätt både medverka och påverka”

Thomas Järlinge, Senior Director Business Development på Patria Helicopters, specialister på reparationer och reservdelar till helikopter.

Vi har varit medlemmar sedan den gamla ”försvarsindustriföreningen”-tiden, då förkortat ”FIF”. Det var en självklarhet som en dåvarande leverantör till Försvarsmakten. Vi försökte bidra genom att vara aktiva genom omdaningen till SOFF, som även med nytt ansikte kunde påvisa och möta tidens behov, avseende de olika aspekterna på säkerhet och försvar. Dels genom aktivt arbete i verkställande utskott och försöka öka antalet medlemmar genom att få med de mindre, men minst lika viktiga, företagen som betyder mycket för både bredd och djup och som representerar viktig innovation, flexibilitet och entreprenörskap.

Det har lyckats över förväntan och idag bjuder SOFF på ett innehåll som når ut och betyder oerhört mycket för medlemmarna i hanteringen av möjligheter, men även att bättre förstå marknaden och behoven.

Att stanna och verka som medlem är en självklarhet för oss så vårt innehåll idag har betydelse för just säkerhet och försvar.

Det viktiga är självklart ett nätverk uppbyggt genom de olika medlemsföretagen, samtidigt som olika aktiviteter på SOFF:s agenda, med i tiden satta arbetsgrupper och engagemang i de olika forum som marknaden erbjuder, gör det lätt för oss att både se och höra samt kunna medverka. Allt för att underlätta för alla parter och belysa de möjligheter som finns.

SOFF ger ett viktigt och kontinuerligt flöde av information och man kan på enkelt sätt både medverka och påverka.

De olika arbetsgrupper som jobbar idag är viktiga, både på grund av möjligheten att kunna engagera sig och att hela tiden få uppdateringar inom respektive nisch och område.

Vår nisch är ju till största delen helikopter i olika aspekter, med stor inriktning på myndigheter och särskilt olika försvarsmakter. Olika behov och händelser över tiden, men SOFF har varit till stor nytta vid begrepp och hantering vid större anskaffningar i Sverige. SOFF har varit en viktig instans i att hantera exempelvis FM/FMV vid genomlysning av framtida behov och anskaffningar, där olika genrer har inbjudits för att både förklara sin organisation, hantering och de framtida behoven tillika sådana sammankomster som Försvarsföretagsdagarna. Denna typ av aktiviteter har varit otroligt viktiga för oss och helt klart för den större delen av medlemmarna.

Läs mer om medlemskap i föreningen.

Relaterade nyheter