Hoppa till innehåll

Möt Karin Borg – ny ordförande för legala gruppen

Det som nu är SOFF:s arbetsgrupp för legala frågor var tidigare verksam som en undergrupp till Exportkontrollgruppen. Karin Borg, ansvarig för exportkontrollverksamheten i Skandinavien och Indien på GKN Aerospace Sweden AB, är den som ska leda arbetet framåt.
– Vi har höjt ambitionsnivån de senaste åren vad gäller att lägga allt större fokus på möjligheten att påverka de lagar och förordningar under vilka vi som företag lyder. Jag har haft förmånen att leda arbetet under drygt ett år och jag ser verkligen fram emot att driva frågorna vidare inom ramen för den nya arbetsgruppen, säger hon.

Vilka är de viktiga frågorna för medlemsgruppen?
– Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis säkerhetsskyddslagen och dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Vi har bland annat varit mycket engagerade i de frågor som lyfts med anledning av Kex – Krigsmaterielexportöversynskommittén – och bidrar även proaktivt genom att lämna in ändringsförslag rörande lag och förordning om krigsmateriel och dess praxis. Det är viktigt att företagens behov av till exempel teknikutveckling och globala samarbeten inte hindras av vår lagstiftning.

Hur ser du på SOFF:s roll?
– SOFF som organisation spelar en oerhört viktig roll när det gäller lagstiftningsprocessen i Sverige bland annat genom sitt deltagande såsom remissinsats för betänkanden vid nya lagändringar som berör medlemsföretagen. Det är många stora och komplexa frågor som behandlas och genom att kunna vara med att påverka såväl utformning samt tillämpning har SOFF möjlighet att skapa bättre förutsättningar för oss som är verksamma inom säkerhets- och försvarsindustrin. Det är viktigt att det finns en transparens och en tydlighet så det inte råder några oklarheter kring tillämpningen.

Vad hoppas du kunna genomföra/bidra med genom ordförandeskapet?
– I min roll kan jag bidra med min drivkraft att åstadkomma förändring samt mina erfarenheter vad gäller den praktiska tillämpningen av olika lagar och vad dessa grundläggande principer innebär för svenska företag. Det är viktigt att vi som arbetar med den här typen av frågeställningar har koll på deras verklighet och vad efterlevnaden innebär i praktiken. Jag ser att vårt främsta mål i gruppen är att hantera de legala frågor som ligger nära SOFF:s medlemmar och de företag som vi arbetar på.

Fakta:
Namn: Karin Borg
Ålder: 46
Aktuell: Ordförande i SOFF:s nya arbetsgrupp för legala frågor. Sitter även som medlem i Exportkontrollgruppen.
Bakgrund: Varit verksam främst inom flyg- och bilbranschen i över 20 år, bland annat på Saab Automobile och nu GKN Aerospace Sweden AB. Ansvarar sedan 2012 för exportkontrollverksamheten i Skandinavien och Indien i rollen som Regional Export Compliance Manager.

Relaterade nyheter