Hoppa till innehåll

Trendbrott som skyddar Sverige i framtiden

Bredda bilden
Foto: Bredda Bilden/Teknikföretagen

För första gången på fem år har Försvarsmakten en forskningschef, vilket ligger helt i tiden; myndigheten har efter ett antal år med minskade anslag nu äntligen fått ökade anslag för forskning.

– Det här är milstolpar, som först och främst innebär att vi kan säkra tillgången på den kompetens vi byggt upp. Men det är också en möjlighet att skapa forskning och kunskapsutveckling på de nya områden som har pekats ut i bland annat vår perspektivstudie, konstaterar Rickard Stridh.

Han slår fast att det är en tekniktung utmaning att följa med i samhällets utveckling, men understryker samtidigt vikten av att förstå hur människan måste agera i olika scenarier.

Under öppningsdagen av Försvarsföretagsdagarna 2017 står Rickard Stridh på scenen och berättar om dels hur det har sett ut på utvecklingssidan inom Försvarsmakten, och dels om vart man är på väg:

– Det handlar å ena sidan om vad vi redan har gjort och hur vi nyttiggör den kompetens vi redan har utvecklat, å andra sidan om hur vi bygger upp den nya kompetens som vi behöver. Vi har exempelvis redan startat ny forskning på ämnen som operationer i cybermiljön, autonoma system och artificiell intelligens.

Trendbrottet med ökade anslag till Försvarsmakten för just forskning hoppas forskningschefen är en riktning som kommer att hålla i sig och fortsätta utvecklas positivt över tid.

– I vår perspektivstudie redovisar vi en förändrad operationsmiljö som innebär behov av många olika sorters ny kunskap. Forskning och utveckling är det första steget för att kunna utveckla ny militär förmåga. För att kunna möta de hot vi ser om tio, femton år så är det viktigt att vi kan lägga krut på det här idag, slår Rickard Stridh fast.

Relaterade nyheter