Hoppa till innehåll

Förslag till Europeiska försvarsfonden nu i slutet av förhandlingsfasen

EDF består av tre delar som ska finansieras från EU:s fleråriga budgetram, nämligen ett europeiskt försvarsforskningsprogram (EDRP, 500 miljoner euro/år), ett europeiskt försvarsindustriprogram (EDIDP, 1 BEuro/år) och en styrningsstruktur. SOFF har tidigare redovisat innehållet i förslagen.

SOFF förbereder synpunkter med främst våra nordiska systerföreningar med särskilt fokus på förutsättningarna för företagens deltagande.

Relaterade nyheter