Hoppa till innehåll

Förslag till Europeiska försvarsfonden nu i slutet av förhandlingsfasen

EDF består av tre delar som ska finansieras från EU:s fleråriga budgetram, nämligen ett europeiskt försvarsforskningsprogram (EDRP, 500 miljoner euro/år), ett europeiskt försvarsindustriprogram (EDIDP, 1 BEuro/år) och en styrningsstruktur. SOFF har tidigare redovisat innehållet i förslagen.

SOFF förbereder synpunkter med främst våra nordiska systerföreningar med särskilt fokus på förutsättningarna för företagens deltagande.

Vårt gemensamma inspel kring ramarna samt en presentation som hölls av den finska föreningen i måndags för medlemsstaterna finns att läsa här.

JNDICG Common position on EDIDP
Gemensam kommentar från de nordiska branschföreningarna till det pågående arbetet med en europeisk försvarsfond (EDIDP) och förmågeutveckling

Relaterade nyheter