Förslag till Europeiska försvarsfonden nu i slutet av förhandlingsfasen

Den 7 juni 2017 lanserade Europeiska kommissionen sina förslag till Europeiska försvarsfonden (EDF), tillsammans med ett utkast till förordning för ett europeiskt utvecklingsprogram för försvarsindustrin
för perioden 2019-2020. Den formella ”samordningen” med EU-länder började i juli och fortsätter i september för att nå ett avtal senast i november 2017.

EDF består av tre delar som ska finansieras från EU:s fleråriga budgetram, nämligen ett europeiskt försvarsforskningsprogram (EDRP, 500 miljoner euro/år), ett europeiskt försvarsindustriprogram (EDIDP, 1 BEuro/år) och en styrningsstruktur. SOFF har tidigare redovisat innehållet i förslagen.

SOFF förbereder synpunkter med främst våra nordiska systerföreningar med särskilt fokus på förutsättningarna för företagens deltagande.

Vårt gemensamma inspel kring ramarna samt en presentation som hölls av den finska föreningen i måndags för medlemsstaterna finns att läsa här.

JNDICG Common position on EDIDP

Gemensam kommentar från de nordiska branschföreningarna till det pågående arbetet med en europeisk försvarsfond (EDIDP) och förmågeutveckling