Hoppa till innehåll

Robert Limmergård kommenterar varsel på BAE Systems Hägglunds

– Det är med sorg och oro som jag tar emot beskedet från BAE Systems Hägglunds att företaget tvingats varsla 150 medarbetare. BAE Systems Hägglunds spelar en central roll för jobb och regional utveckling i Västernorrland. Men är också en mycket viktig leverantör av produkter och system till det svenska försvaret säger SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård.

– Varslen i Örnsköldsvik är tyvärr ett mönster som känns igen från flera andra försvarsföretag för närvarande. Vi möter nu en allt tuffare konkurrens från internationella försvarsföretag som agerar under betydligt svagare exportkontrollregelverk än det svenska. Genom tillgången till fler marknader kan dessa företag konkurrera med mycket aggressiv prissättning med små eller inga vinstkrav. Jag hoppas att det skapas en medvetenhet hos politiker om behovet av att främja internationell harmoniseringen av exportkontrollregelverk. Annars riskerar försvarsföretag i Sverige att slås ut på grund av snedvridna konkurrensvillkor. Det skulle ha allvarliga konsekvenser för den säkerhets- och försvarsindustriella basen i Sverige men i sin förlängning även för försvaret avslutar Robert Limmergård.

Kontakt:
Robert Limmergård
Generalsekreterare
Säkerhets- och försvarsföretagen
Tel: 070-283 56 90
robert.limmergard@soff.se

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF:s syfte är skapa bästa möjliga konkurrenssituation för medlemsföretagen genom att främja deras handelsförutsättningar och stödja deras marknadsaktiviteter. Föreningen har idag ca 70 medlemsföretag varav huvuddelen är små- och medelstora företag. tillsammans omsätter de ca 30 mdkr i säkerhets- och försvarsrelaterad försäljning och anställer ca 33 000 personer.

 

Relaterade nyheter