Ny statistik: Tilltro till ökad konkurrenskraft för försvarsföretagen

Branschorganisationen SOFF kan nu presentera branschstatistik för 2014 för dess 69 företag inom säkerhets- och försvarsområdet. Den totala omsättningen ligger likt föregående år relativt stabilt på ca. 30 mdkr i säkerhets- och försvarsrelaterad omsättning. Exportandelen sjönk något jämfört med föregående år delvis på grund av att Sverigemarknaden ökat. Antalet anställda inom företagen ligger på 33 000 varav hälften arbetar inom militär produktion*.

FoU-andelen inom företagen har sjunkit från 18 procent av omsättningen till ca. 16 procent. Detta gör dock alltjämt säkerhets- och försvarsindustrin till en av de mest FoU-intensiva industrierna i Sverige.
Av den enkätundersökning som genomförts om hur företagen bedömer förutsättningarna för tillväxt under 2015 svarar över hälften av företagen att de bedömer att omsättningen kommer att öka mer än 5 procent och endast en tiondel av företagen tror att omsättningen kommer att minska. Flera företag påpekar dock på att utfallet av den kommande krigsmaterielexportkontrollutredningen (KEX) utgör ett osäkerhetsmoment för branschens utveckling. Det har lett till att vissa företag väljer att invänta utfallet av utredningen innan nya utvecklingsprojekt sjösätts.
– Det är glädjande att det finns en positiv syn på framtiden inom branschen. Företagen är mycket konkurrenskraftiga på den internationella marknaden. Men jag delar oron över att KEX-utredningen kan påverka komponent- och underleverantörerna i Sverige, främst för exporten till våra etablerade samarbetsmarknader i Nordamerika och Europa. Därför förstår jag den tveksamheten inför större utvecklingsprojekt som finns tills vi fått klarhet i utfallet av utredningen, säger SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård i en kommentar.

* Med militär produktion avses produkter som är klassade som krigsmateriel för strid samt övrig krigsmateriel.

Läs pressmeddelandet här.

SOFF:s samtliga infografiker finns här.

Läs SOFF:s hela nyhetsbrev här.