Robert Limmergård citeras i Dagens Industri

Robert Limmergård intervjuas i Dagens Industri om hur de aviserade ökningarna av försvarsanslagen kommer att påverka den säkerhets- och försvarsindustri som är verksam i Sverige.

Läs hela artikeln här.

”Men enligt Robert Limmergård, generalsekreterare på branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföre-tagen, SOFF, är den svenska försvarsbranschen i stor förändring.
– Det finns en tydlig tillväxt i branschen för it-säkerhet, ledningssystem och olika typer av simulering och trä-ning. Informationsövertag har blivit viktigare än större eldkraft”, säger han.”

https://soff.se/information/nyhetersoff/