Hoppa till innehåll

SOFF kommenterar utspelet om FXM

Försvarsmaterielexport är en förutsättning för att kunna uppnå kostnadsdelning för Försvarsmaktens plattformar, system och produkter samt för att upprätthålla en säkerhets- och försvarsindustriell förmåga för det svenska försvaret. Exporten har blivit allt viktigare för företagen som en konsekvens av minskande svenska beställningar och utgör numera ca 65 – 70 procent av den totala omsättningen. Under 2013 uppgick den tillståndspliktiga försvarsmaterielexporten till 11,9 mdkr.

– Vi ser med oro på den uppgörelse som regeringspartierna nyligen aviserat om att Försvarsexportmyndigheten (FXM) ska avvecklas, säger Robert Limmergård generalsekreterare för SOFF i en kommentar. Alla länder som exporterar försvarsmateriel bedriver statlig främjandeverksamhet i detta syfte. Vi bedömer att en reducerad eller sämre organiserad främjandeverksamhet kommer att skada företagens konkurrenskraft på en allt hårdare global försvarsmarknad.

– Upprättandet FXM som har huvudansvaret för främjandeverksamheten har stärkt transparensen i denna process och underlättat dialogytan för SOFF:s medlemsföretag. Med en uppdelad rollfördelning och huvudmannaskap för upphandling och exportfrämjare har processer och roller blivit tydligare.

– SOFF har även haft ett effektivt samarbete med FXM beträffande den strategiska inriktningen av olika marknadsaktiviteter samt värdesatt den analysverksamhet som upprättats på myndigheten. Vidare bedriver FXM ett viktigt samarbete på anti-korruptionsområdet. Samarbetet med FXM är framgångsrikt, trots att myndigheten är underdimensionerat i förhållande till uppgifter och arbetsbelastning, avslutar Robert Limmergård.

Läs SOFF:s kommentar till beskedet om en nedläggning av Försvarsexportmyndigheten (FXM) här.

SOFF eftersträvar en ökad samordning med staten för marknadsarbetet på den internationella försvarsmarknaden. I detta ligger även en önskan att medlemsföretagens prioriterade exportmarknader kan presenteras för FXM, UD:s främjarverksamhet och Business Sweden men även för Försvarsdepartementet och FMV. Läs mer om hur exportfrämjandet fungerar här.

Relaterade nyheter