Hoppa till innehåll

Ett steg framåt för internationell exportkontroll

Många länder har, liksom Sverige, sedan länge egna strikta nationella regelverk för försvarsmaterielexport av konventionella vapen och påverkas därför inte av det nya avtalet. Men det finns också länder som har i det närmaste obefintliga regelverk. Detta öppnar upp för både oönskad och illegal handel med dessa vapen som kan användas för exempelvis internt förtryck samt vara säkerhetspolitiskt destabiliserande. I sin förlängning kommer avtalet att försvåra handeln med konventionella vapen för de länder och företag som agerar ansvarslöst samtidigt som det rimligen stärker förtroendet för den legitima handeln med försvarsmateriel som i Sverige sker på säkerhets- och försvarspolitiska grunder.

Det var den 2 april 2013 som 155 medlemsstater i FN:s generalförsamling röstade om att anta ATT och 119 stater har sedan dess undertecknat fördraget och därmed angett att de ville få in regelverket i sin nationella lagstiftning. Under slutförhandlingarna deltog en representant för SOFF i den svenska delegationen på plats i New York. LOI-länderna (Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) har alla redan ratificerat ATT. USA har undertecknat fördraget men ännu inte ratificerat avtalet. Motstånd mot ratificeringen har främst funnits hos Kina, Israel och Ryssland. Tyvärr har en fjärdedel av de som röstade för fördraget ännu inte underteckna fördraget.

”ATT skapar en internationell normbildning. Finns det internationella standarder är det lättare att komma till tals med länder som ägnar sig åt oansvarig export, även med de inte är anslutna till ATT. För att undvika snedvridna konkurrensförhållanden mellan företag bör Sverige aktivt arbeta för en ökad internationell och europeisk harmonisering av exportkontrollreglerna”, konstaterar SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård.

SOFF tycker att det är bra att ATT, liksom EU:s regelverk, bygger på ett materielspecifikt synsätt. Beslut om försvarsmaterielexport bör fattas från fall till fall genom prövningar i enskilda affärer – naturligtvis under förutsättning att mottagarlandet inte är föremål för ett embargo från FN eller EU. Ytterst handlar det om att se vem som är mottagarlandet, vad för produkter som ska exporteras samt hur dessa produkter eventuellt kan användas. Och det är mycket viktigt att produkterna inte sprids vidare.

Läs mer om SOFF:s syn på exportkontroll här.

Relaterade nyheter