Hoppa till innehåll

Generalsekreterare Robert Limmergård i ”Framtidens karriär” om arbete inom försvarssektorn

Säkerhets- och försvarsindustrin är en av Sveriges mest forskningstunga och ingenjörstäta branscher. Här arbetar drygt 9 000 ingenjörer med avancerad produktutveckling, ofta i internationella konstellationer. Branschen erbjuder komplexa utmaningar och snabb högteknologisk utveckling.
I Säkerhets- och försvarsindustrin finns stora företag som tillverkar stridsflygplan, stridsfordon och artillerisystem, men även mindre företag som exempelvis utvecklar obemannade farkoster, ledningssystem, simuleringssystem eller satelliter. – Våra medlemsföretag värdesätter ingenjörer med en förståelse för komplexiteten i de högteknologiska produkter och lösningar vår bransch utvecklar. Eftersom företagen dagligen hanterar komplexa tekniska utmaningar behövs ingenjörer med många olika inriktningar. Man bör vara beredd på att ha detaljkunskap om och ansvara för en specifik komponent och samtidigt ha ett helhetsperspektiv på den tekniska lösningen, säger Robert Limmergård, generalsekreterare för branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Utmana sig själv Säkerhets- och försvarsföretagen efterfrågar ingenjörer inom såväl produktion som forskning och utveckling. Svenska företag agerar ofta underleverantör eller samarbetspartners till internationella aktörer, vilket innebär att många ingenjörer arbetar i internationella utvecklingsteam. – För ingenjörer som söker nya utmaningar väger erfarenhet från ett säkerhets- eller försvarsföretag tungt, både inom branschen och i andra ingenjörstäta branscher. Erfarenheten av att arbeta med komplexa utvecklingsprojekt är värdefull, möjligheten att verkligen få utmana sig själv och använda sin ingenjörskompetens attraherar många till vår bransch, säger Robert Limmergård.

Produktens utvecklingsprocess Den i förhållande till omsättningen forskningsintensiva branschen och dess strävan efter att ständigt befinna sig i teknikens framkant innebär att många säkerhets- och industriföretag har ett nära samarbete med akademin. – Forskningsintresserade ingenjörer kan exempelvis arbeta halvtid med forskning och halvtid med en konkret utvecklingsprocess. Det gör det möjligt att följa en avancerad teknisk lösning i hela dess produktlivscykel, från forskningsstadium till prototypfas och slutligen färdig produkt, säger Robert Limmergård.

Forskningsintensiv bransch – Branschen är bra på att ta till sig och tillämpa nya tekniska framsteg. Kunderna ställer av naturliga skäl höga krav på slutproduktens funktionalitet, inte minst eftersom de ofta används under extrema förhållanden. Det ställer höga krav på ingenjörskompetens och en känsla för såväl enskilda komponenter som den samlade funktionen, säger Robert Limmergård.

Artikeln publicerades i ”Framtidens karriär” den 14 maj 2014 och kan läsas här.

Relaterade nyheter