Hoppa till innehåll
Tobias Krantz, fil dr, tidigare högskole- och forskningsminister, numera Senior Advisor Diplomat Communications,
21 mar 2024
Analys: Forskningspolitikens påverkan på försvars- och säkerhetsmarknaden

Försvars- och säkerhetsindustrin ligger i många avseenden i skärningspunkten mellan näringsliv och politik. Mycket av förutsättningarna för företagens affärer sätts av politiken. Det handlar om allt från de övergripande politiska besluten – lagar, förordningar, föreskrifter, budgetbeslut med mera – till att politiker fattar beslut om enskilda affärer där försvars- och säkerhetsföretag kan vara direkt eller …

Läs mer
8 jan 2024
SOFF kommenterar försvarsinnovationsstrategin

• Sverige har en god förmåga att finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar, inte minst inom försvarsområdet. Men de utmaningar vi står inför kräver något mer – och regeringens initiativ är ett steg i rätt riktning. Försvarsmyndigheterna har inte alla svar och till del inte alla frågor, menar Robert Limmergård generalsekreterare på SOFF. • Försvarsinnovation är …

Läs mer
Shutterstock
12 okt 2023
SOFF överlämnar förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik

Inför regeringens kommande arbete med kommande forsknings- och innovationspolitiska proposition har SOFF beretts möjlighet att lämna synpunkter utifrån de samhällsutmaningar vi anser finns och hur forskningsresultat kan nyttiggöras inom de områden där vi och våra medlemsföretag är verksamma. Flera av åtgärderna kommer föreningen även att diskutera i regeringens forum för försvarsinnovation samt kommande arbete med …

Läs mer
26 nov 2022
Rätt leverans i rätt tid: om Sveriges stöd till Ukraina

Sverige har levererat flera militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes. Paket har bl.a. inkluderat fjärrstridsmedel, stridsbåt 90, stridsfordon 90, artilleriammunition, luftvärnssystem, pansarvärnsrobotar, granatgevär samt reservdelar och många andra system. Dessutom har regeringen över tid bidragit med finansiella donationer till bilaterala och multilaterala projekt för att stärka Ukrainas försvarsförmåga samt möjligheten för regeringen …

Läs mer
22 nov 2021
Cyberförsvarsforskning – erfarenheter från workshop

En summering av workshopen är att det finns en konsensus om att vi tillsammans skapar värde genom samverkan. Forskning är avgörande för internationell framgång och konkurrenskraft och samverkanseffekten gör att vi tillsammans skapar konkurrenskraft i cybersäkerhet- och cyberförsvarsforskning på internationell nivå. Utmaningen ligger i de komplexa EU-processerna, men att myndigheter, akademi och företag tillsammans kan …

Läs mer
30 sep 2021
Vägledning ska hejda spioneri i svenska forskningsmiljöer

Sverige är ett världsledande innovationsland med framgångsrika teknikföretag och därför särskilt intressant för spionage, ett faktum som Säkerhetspolisen har påtalat under flera år. För att hjälpa företag och andra aktörer inom innovationssystemet har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tagit fram en vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten. – Om vi uppmärksammar säkerhet …

Läs mer
21 sep 2021
Träffpunkt: Säker Innovation

För att öka förståelsen för hoten mot innovationskraften och diskutera varför ett säkerhetsperspektiv måste in i ekvationen lanserar Teknikföretag och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) plattformen ”Träffpunkt: Säker Innovation”. Idag lanseras den första aktiviteten. Under kommande vecka kommer flera webbinarier att arrangeras samt tips och råd att förmedlas. Under våra webbinarier diskuterar vi bland annat geopolitik, …

Läs mer
28 maj 2021
Materialteknik kan rita om global maktbalans

Upptäckarna av grafen belönades med Nobelpriset år 2010. Och de närmaste åren kan de militära tillämpningarna komma. Mest konkret kanske det handlar det om att grafen, som är flera hundra gånger starkare än stål, har bra ledningsförmåga av elektricitet och värme samt nästan är helt genomskinligt, kan komma att användas vid exempelvis reparationer av kompositer …

Läs mer
26 maj 2021
Framtiden är redan här

Kombinationen av ny teknik och försvar är en lika klassisk som svår fråga. Utan att gå århundraden tillbaka i tiden, vilket ibland görs när frågan ska beskrivas, kan Riksrevisionens rapport – ”Materiel för miljarder” – från år 2004 citeras. Där skriver myndigheten, angående utveckling och avveckling av försvarsmateriel: ”Det finns få historiska exempel på att …

Läs mer
17 dec 2020
Tio rätt och ett fel ger betyget ”icke godkänt”

Inför regeringens Forsknings- och innovationsproposition ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” proposition (2020/21:60) hade branschen 11 rekommendationer. Överlag levererar regeringen i enlighet med förväntan, faktiskt över förväntan. Två områden sticker samtidigt ut; » [Förslag 8]: att överbrygga att civil och försvarsrelaterad forskning politiskt behandlas som separata sektorer samt » [Förslag 6]: att …

Läs mer