Stärkt samhällssäkerhet och integritet – ämne för seminarium

Efterfrågan på och användningen av säkerhetsteknik har ökat under åren. Detta till följd av erfarna eller upplevda hot mot säkerheten. Ökningen har skett med stöd av den allmänna tekniska utvecklingen, inte minst IT och miniatyrisering.

Tillsammans med IVA och SACS arrangerade SOFF därför ett seminarium om teknik och integritet.

SOFF:s generalsekreterare Robert Limmergård inledde seminariet med att tala om hur vi kan öka användningen av ny teknik och samtidigt minska intrången i den personliga integriteten. Limmergård menade att branschen har att möta en växande utmaning att förbättra skyddet för individen och hens privatliv – och samtidigt uppfylla en ökad samhällssäkerhet.