Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens behov av anskaffning och logistikförsörjning

Soldater som plockar samman bataljonsstaben.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.

Tidigare har ”Arenadialoger” varit en del av Försvarsföretagsdagarna. I år har dessa för att skapa mer tid för dialog brutits ut ur Försvarsföretagsdagarna till separata tillfällen.

Seminarierna har följande teman:

* Armé
* Flyg
* Marin
* Logistik
* Ledning
* Personalförsörjning
* Kommersiell upphandling

Program för respektive seminarium finns att läsa på kalendariet.

Relaterade nyheter