Robert Limmergård citeras i Defense News

Den 5 oktober citerades Robert Limmergård i tidskriften Defense News beträffande regeringens förslag att lägga ner Försvarsexportmyndigheten.

Artikeln återfinns i dess helhet att läsas här.