Hoppa till innehåll

Behov av strategisk dialog om industriell förmåga

Industriellt deltagande i internationella materielsamarbeten kan generera ekonomiska skalfördelar, med positiva effekter för både beställare och leverantörer, och bidra till att fördjupa de säkerhetspolitiska relationerna med viktiga samarbetsländer. Det ger partnerskap där samarbetet bidrar till en kontinuerlig utveckling och verifiering av förmågor. En stark säkerhets- och försvarsindustriell bas bidrar också till ökad säkerhetspolitisk handlingsfrihet och stärkt internationellt inflytande för Sverige.

Det är därför angeläget att det inom säkerhets- och försvarssektorn finns ett omfattande samspel mellan berörda aktörer. Detta samspel kräver en löpande framåtblickande dialog mellan riksdagen, regeringskansliet, myndigheter och säkerhets- och försvarsrelaterade företag i Sverige om den svenska säkerhets- och försvarspolitiken för att på bästa sätt nyttja den försvarsindustriella förmågan i Sverige.

Detta dokument vill påvisa vikten av en sådan dialog. Dokumentet är upplagt som ett grundkapitel om försvarslogistik, där vi diskuterar villkor och förutsättningar för svenska företag verksamma inom säkerhets- och försvarsområdet. Efter detta behandlar vi fyra aspekter på denna försvarslogistik: anskaffning och upphandling, innovation, kompetens och handel med försvarsmateriel. Alltihop utmynnar i en diskussion kring en strategisk dialog mellan stat och industri.

SOFF har under 2014 samlat experter, företagsrepresentanter och försvarspolitiska aktörer för samtal kring förutsättningar och utmaningar. Denna process fortsätter nu för att med berörda diskutera struktur och metod för att konkretisera vägen framåt.

Den modell för strategisk dialog som vi ser som slutmål för arbetet med det här dokumentet är ännu ett oskrivet kapitel. Vill du vara med och skapa dialogen? Varmt välkommen att ge dina synpunkter och förslag!

En skiss på arbetet och processen går att se här.

Relaterade nyheter