Hoppa till innehåll

Fortsatt stark exportmarknad för säkerhets- och försvarsföretag

Inför Eurosatory presenterar SOFF även sin årliga branschstatistik i publikationen Facts 2013/2014. Omsättningen för SOFF:s 60 medlemsföretagen ökade något under 2013 till ca 30 mdkr i säkerhets- och försvarsrelaterad försäljning. Den svenska marknadsandelen växte i omsättning medan exporten föll tillbaka något. Alltjämt är dock exportmarknaden signifikant större än hemmamarknaden för medlemsföretagen, där ca 65-70 procent av företagens omsättning går på export.

Antalet anställda bland SOFF:s medlemsföretag ökade något till 33,000. En tydlig trend är att utbildningsnivån bland anställda har höjts kontinuerligt över tid. Ca 11,500 av de anställda är idag ingenjörer och ca 600 är forskarutbildade.

– Det är glädjande att de säkerhets- och försvarsföretag som är verksamma i Sverige står sig starka, tilltrots de budgetnedskärningar som sker på försvarsområdet i det euroatlantiska området. Företagen har under året varit framgångsrika på växande marknader så som i Sydostasien och på senare tid även i Sydamerika säger Robert Limmergård, generalsekreterare för SOFF.

Länkar:
Facts-2013/2014– Säkerhets- och Försvarsföretagens branschstatistik för år 2013
Eurosatory – Den svenska montern finns i Hall 6 (H303)
Folder – Sverigemontern– Eurosatory (pdf)

Relaterade nyheter