Hoppa till innehåll

Robert Limmergård i SvD om marknadsutvecklingen för försvarssystem

Generalsekreterare Robert Limmergård och ordföranden Lena Gillström vid SOFFs föreningsstämma 2024
Generalsekreterare Robert Limmergård och ordföranden Lena Gillström vid SOFFs föreningsstämma 2024

Ökad försäljning för försvars- och säkerhetsföretagen

De svenska försvars- och säkerhetsföretagen hade en försäljning på 30 miljarder kronor under förra året.

Det var en svag uppgång från föregående år och det är fortsatt försäljningen i Sydostasien och Mellanöstern som driver på medan Europa går trögare.

Större delen av försäljningen, 17 miljarder kronor, gick på export och trenden de senaste åren har varit att exporten tagit en allt större del av de svenska försvars- och säkerhetsföretagens produktion. Men under 2013 ökade hemmamarknaden något medan exportmarknaden faktiskt minskade. Det visar de senaste siffrorna från branschorganisationen Soff, Säkerhets- och försvarsföretagen.

Den svenska exporten har i flera år ökat framför allt till länder i Sydostasien och Mellanöstern med viktiga kunder i länder som Thailand och Singapore. Men Robert Limmergård, generalsekreterare för Soff, räknar med att exporten till Sydamerika ska ta fart framöver.

Det är en följd av att Brasiliens regering sagt att man vill köpa 36 Gripen-plan från försvarsindustriföretaget Saab. Förhandlingar om affären pågår nu och beräknas vara klara före årets slut.

– Om Sverige får sälja planen skapar det förtroende för oss och öppnar för en rad andra svenska företag, inte bara i Brasilien utan i hela Sydamerika. Vi har sett samma sak hända förut när vi fått viktiga kontrakt med Australien, Thailand och Singapore, säger Robert Limmergård.

Under 2013 ökade, enligt Soff, också den svenska försäljningen av försvarsmateriel markant till USA. Fast det ses mest som en tillfällighet beroende på ett stort kontrakt till Saab på marinområdet. Överlag är annars försvarsbudgetarna pressade i USA och Europa med begränsat utrymme för materielinköp.

Totalt arbetar 33 000 anställda inom de företag som är anslutna till Soff. På senare år har det framför allt tillkommit många företag som är inriktade på it- säkerhet och it-krigföring.

Artikeln går att läsa här på Svenska Dagbladet.

Relaterade nyheter