Hoppa till innehåll

Robert Limmergård i Karlskoga tidning ”Försvarsföretagen måste få rättvisa villkor”

Försvarsföretagen har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. Det har medfört en smärtsam omställning för Karlskoga som även märkts under det senaste året. Samtidigt bidrar försvarsindustrin i Karlskoga till att stärka Sverige som ett högteknologiskt land i världsklass. Försvarsindustrin är Sveriges forskningsintensivaste bransch i förhållande till dess omsättning. Vidare bidrar försvarsindustrin i Karlskoga till miljardbelopp i exportintäkter och många arbetstillfällen.

Två faktorer är extra viktiga för att försvarsindustrin i Sverige ska vara konkurrenskraftig även i framtiden. För det första att försvarsföretagen får marknadstillträde på lika villkor som sina europeiska konkurrenter. Den europeiska försvarsmarknaden präglas av stor protektionism vilket skadar de svenska försvarsföretagen som är mycket konkurrenskraftiga och exportberoende. Men det skadar även de europeiska försvarsmakterna eftersom det leder till upphandlingar av dyrare försvarsmateriel med lägre operativ förmåga än om upphandlingar sker i öppen konkurrens. I begreppet marknadstillträde på lika villkor ligger också behovet av att reglerna för exportkontroll i högre grad harmoniseras inom EU för den export som sker till icke-europeiska länder. Sverige bör fortsatt ha en strikt exportkontroll för försvarsmateriel med noggrann kontroll och uppföljning. Samtidigt är det viktigt att den europeiska dimensionen tas i beaktande när den svenska exportkontrollagstiftningen nu är föremål för en parlamentarisk utredning av riksdagens partier.

För det andra är det viktigt att det finns en stark forsknings- och utvecklingsagenda i Sverige för att försvarsindustrin ska vara långsiktigt konkurrenskraftig. Försvarsindustrin är, mer än de flesta andra branscher, ständigt i behov av teknologisk utveckling och tillgången till duktiga ingenjörer. Inte minst handlar det om ett nära samarbete mellan företag och akademin. Här har det nyligen skett viktiga framsteg för Karlskogas del. De forskningsmedel som KK stiftelsen beviljade till Örebro universitet i december kommer t.ex. att stärka SAAB Dynamics och BAE Systems Bofors möjligheter till framtida kompetensförsörjning inom områdena för utveckling och produktion. Gemensamma investeringar stärker företagens förmåga att bidra till att Sverige kan vara ett högteknologiskt land i världsklass även i framtiden.

Robert Limmergård, Generalsekreterare
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Artikeln kan också läsas här.

Relaterade nyheter