Niklas Alm talar om export av krigsmaterielexport

Den 18 februari deltog Niklas Alm som talare på ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar på temat ”Krigsmaterielexport – på vilka villkor?”.

Syftet var att ge SOFF:s perspektiv på hur den framtida lagstiftningen på detta område bör utformas.