Hoppa till innehåll

Exportdagarna

”Exportdagarna” är två dagar med ett seminarium om försvarsexport för våra medlemsföretag. Seminariet syftar till att öka kunskap om försvarsexporten och olika aktörers roller på försvarsmarknaden. Preliminärt program. För mer information, vänligen kontakta kansliet.  

Webbutbildning om affärsetik – nu på engelska

Utbildningen har funnits på svenska under ett år och genomförts av drygt 4,000 personer, framförallt har föreningens mindre företagen använt utbildningen för sina medarbetare. Det har dock uttryckts en önskan om att även kunna erbjuda utländska anställda, anställda vid dotterbolag utomlands, partner, återförsäljare och andra affärskontakter utbildningen. Därför har utbildningen anpassats och översätts för en …

Saab får beställningar på träningssystem till amerikanska arméns stridsfordon

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tilldelats den fjärde och femte optionen i ett flerårigt kontrakt för nästa generation av laserbaserade träningssystem till den amerikanska arméns stridsfordon. Ordervärdet uppgår till MUSD 32 och bokades av Saab som orderingång i december 2015. Huvudavtalet med den amerikanska armén avseende Combat Vehicle Tactical Engagement Simulation System (CVTESS) är ett …

Saab får beställning från NSPA på BOLIDE-missiler till RBS 70

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab fick i december 2015 en beställning av NATO Support and Procurement Agency (NSPA) på BOLIDE-missiler till luftvärnsrobotsystemet RBS 70. Ordervärdet uppgår till MSEK 106 och leveranser kommer att ske under perioden 2016-2017. Saabs erbjudande av markbaserade luftvärnsrobotsystem med kort räckvidd omfattar RBS 70 och vidareutvecklingen RBS 70 NG. Beställningen på BOLIDE-missiler, …

CybAero planerar demonstrationsflygningar och senarelägger därför årsstämman 2016

CybAero meddelar att bolagets årsstämma flyttas från den 28 april till den 10 maj. Separat kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämmodagen. CybAero har, som tidigare meddelats, fått uppdrag av Försvarets Materielverk, FMV, att genomföra test- och demonstrationsflygningar för Försvarsmakten. Dessa har nu svenska marinen beslutat ska genomföras under vecka 17 inklusive den …

Försvarsföretagsdagarna 2016

Den 29-30 november 2016 kommer Försvarsföretagsdagarna att arrangeras på Vår Gård i Stockholm. FFD16 arrangeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, SME-D och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF). Följ konferensen på www.forsvarsforetagsdagarna.se Preliminart program

Saab får beställning på uppgradering av flygtrafikledning för Försvarsmakten

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett treårigt avtal med Försvarets materielverk (FMV) om fortsatt underhåll och uppgradering av flygtrafiklednings- och flygplatssystem på den svenska försvarsmaktens samtliga flygplatser och flygbaser. Avtalet innebär att Saab har ett löpande tekniskt systemsamordningsansvar för att förvalta och utveckla infrastruktur kopplat till flygtrafiklednings- och flygplatssystem. I beställningen ingår att uppfylla …

Kallelse till Årsstämma i CybAero AB (publ.)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 14.00 i företagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping. Anmälan m m Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska – dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast onsdagen den 20 april 2016. …

Aqeri avtalar med amerikanska Amrel

Svenska försvarsleverantören Aqeri, som tillverkar ruggade dator- och kommunikationslösningar, har skrivit ett avtal med amerikanska Amrel. Avtalet innebär att Amrel får tillgång till Aqeris produkter och fungerar som den främsta kontaktpunkten i USA när det gäller affärsprojekt, service och support. Samtidigt ökar det Aqeris marknadsnärvaro i USA. Amrel arbetar främst med mobila, ruggade datorlösningar för …

CybAero levererar tre helikoptersystem till Kina

De tre system med obemannade helikoptrar för den kinesiska tullen, som företaget Jolly beställt, lämnade idag Linköping. CybAero kommer att sända ett flygteam till Kina för att utbilda slutkundens personal och på plats genomföra den sista delen av FAT (Factory Acceptance Test), som p.g.a. det svenska regelverket inte har kunnat genomföras i Sverige. Betalning förväntas …

Saab får beställning på underhållsverksamhet för Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk på support och underhåll av Gripen till Försvarsmakten för år 2016. Beställningen totala värde uppgår till MSEK 150. Beställningen är en utökning av ett tidigare tecknat avtal från 2012, omfattande prestandabaserad support och underhåll av Gripen som är avgörande för att bedriva flygverksamhet med …

PwC växer inom informations- och IT-säkerhet

PwC Sverige förvärvar det ledande säkerhetskonsultbolaget Ekelöw InfoSecurity AB och dess dotterbolag. Tillsammans blir vi Sveriges i särklass ledande samarbetspartner inom informations- och IT-säkerhet. I och med digitaliseringen har informations- och IT-säkerhet gått från att vara en IT-fråga till en affärsfråga. Med ett ännu bredare tjänsteutbud kan vi hjälpa dig som kund att identifiera och …