Hoppa till innehåll

Saab ska modifiera och uppgradera svenska minröjningsfartyg

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order från Försvarets Materielverk (FMV) avseende modifiering och livstidsförlängning av svenska marinens minröjningsfartyg av typen Koster. Ordervärdet uppgår till MSEK 147. Arbetet kommer att utföras i Karlskrona under perioden 2016-2017. Saab ska genomföra livstidsförlängning samt modifieringar av två minröjningsfartyg i Kosterklassen. Beställningen innehåller även optioner på ytterligare beställningar …

Industriseminarium Tjeckien

Den 12 oktober planerar vi för att, tillsammans med Tjeckiska ambassaden och vår systerorganisation AOBP, genomföra en SWE/CZ Defence Industry Day i Stockholm. Seminariet sker i samband med att Tjeckiens Deputy Defence Minister – Head of the Industrial Cooperation and Organizations Management Division Mr. Tomáš KUCHTA besöker Stockholm den 11-12 oktober. Han kommer inleda seminariet …

Dialog om kemikaliepolitiken efterlyses

Företag med ytbehandlingsprocesser är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Inom säkerhets- och försvarsområdet finns flera företag som i enlighet med miljöbalken har tillståndspliktiga anläggningar. Syftet med tillståndsplikten är att skapa säkerhet och rättigheter att bedriva verksamhet långsiktigt på platsen. Regelverket har därför diskuterats inom SOFF:s medlemsgrupp för miljökrav och miljöpåverkan. Det som aktualiserar behovet av en dialog om …

Att sälja på försvarsmarknaden – en juridisk grundkurs

Den 19 oktober arrangerar SOFF tillsammans Lyxell & Florenius en grundkurs (I) i vad du behöver tänka på för att sälja på försvarsmarknaden; till FMV eller till försvarsföretag. Tillsammans går vi igenom lagstiftning, regelverk och vanliga misstag avseende avtalsklausuler, upphovsrätt, exportkontroll, överprövningar mm. SOFF och Lyxell & Florenius har ett samarbete om bl.a. affärsjuridisk rådgivning …

Teknikutvecklingen skapar möjligheter

Låt mig belysa fyra viktiga områden för att förse försvaret med ny teknik; 1. Försvarsmarknaden måste öka sin attraktionskraft Försvarsföretagen leder inte längre den tekniska utvecklingen avseende exempelvis nya material, kvantdata, nya energikällor, autonoma system och robotik. Andra branscher driver fram ny teknik och attraherar talang och kapital med sådan kraft och betydelse att dess …

Saab och LFV bildar nytt bolag för digital fjärrstyrd flygtrafikledning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Luftfartsverket (LFV) har i dag tecknat avtal om att bilda ett nytt bolag: Saab Digital Air Traffic Solutions AB. Bolaget kommer att marknadsföra, sälja, utveckla och driva produkter och tjänster inom fjärrstyrd digital flygtrafikledning. Saab blir majoritetsägare i bolaget med 59 procent av aktierna, och LFV innehar 41 procent. Genom …

EU:s globala strategi – effekter för försvarsmarknaden?

Vilken är betydelsen för försvarsmarknaden? De säkerhets- och försvarspolitiska styckena i dokumentet är relativt begränsade men återupprepar vikten av att EU ska sträva mot en ökad autonomi gentemot andra internationella aktörer. Vidare framhålls det att kopplingen mellan intern och extern säkerhet är tydligare idag än när den förra säkerhetsstrategin antogs för 13 år sedan. Strategin …

Industriseminarium Indien

Den 31 augusti-1 september är SOFF tillsammans med vår systerorganisation CII med och sammarrangerar en industrikonferens i New Dehli om att göra försvarsaffärer i Indien. Syftet är att visa på vilka möjligheter och erfarenheter det finns av den indiska försvarsmarknaden samt att knyta kontakter med indiska företag och myndigheter. Förhoppningen är att, utöver att öka …

Saab får order från Swedavia gällande ersättning av radarsystem för markövervakning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har blivit utvalt av Swedavia, det statsägda företag som äger och driver Sveriges flygplatsinfrastruktur, att leverera tre radarsystem för markövervakning av typen SR-3 till Arlanda flygplats. Saabs senaste generation av radarsystem för markövervakning SR-3 förbättrar säkerheten på flygplatser genom att upptäcka föremål som flygplan, markfordon och andra hinder. De kommer att …

Aqeri tar order på 3 MSEK till svensk försvarsmyndighet

Aqeri, svensk producent av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit order om 3 MSEK gällande utveckling och tillverkning av ruggad kommunikationsutrustning. Leverans kommer att ske under kvartal 3 2016. VD´s kommentar; ”Aqeris produkter får fortsatt förtroende avseende krävande tekniska kravspecifikationer och miljöer. Den kontinuerliga produktutvecklingen i teknikens framkant ger utdelning. Vi ser …