Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké januari-december 2015 CybAero AB (publ)

Perioden januari 2015-december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 4,8 MSEK (46,8 MSEK) EBITDA uppgick till -61,1 MSEK (-22,3 MSEK) Rörelseresultatet uppgick till -72,5 MSEK (-33,7 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till -74,0 MSEK (-34,2 MSEK) Resultat per aktie uppgick till -3,53 SEK (-2,47 SEK) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas Perioden juli 2015 – december 2015 …

Saabs Swordfish MPA-system: Prestanda i toppklass på helt nya plattformar

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab meddelar idag att företagets högpresterande övervakningssystem Swordfish för marina spaningsuppdrag nu finns för två nya plattformar: turbopropflygplanet Q400 och jetflygplanet Global 6000 från Bombardier. Flexibilitet vad gäller plattform i kombination med Saabs kunskaper om uppdragssystem och integrering innebär att Swordfish-systemet kan användas i många olika roller och uppdrag inom C4ISR*, samt …

Saabs GlobalEye sätter ny standard för flygburen övervakning

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab breddar produktportföljen inom flygburen övervakning, AEW&C, genom lanseringen av systemet GlobalEye. GlobalEye kombinerar Saabs helt nya radarsystem Erieye ER (Extended Range) med Bombardiers avancerade jetflygplan Global 6000. Saab är en av världens ledande leverantörer av flygburna övervakningssystem, så kallade AEW&C-system (Airborne Early Warning and Control), med system i operativ drift hos …

GKN ingår RM12 PBL-avtal med FMV

FMV och GKN Aerospace Sweden AB har tecknat ett nytt prestations-baserat avtal. Avtalet innebär att GKN, även de kommande fyra åren, ansvarar för att användarna i Sverige, Ungern, Tjeckien och GKN tar således ett fortsatt helhetsansvar för motorunderhåll, tekniskt produktstöd och reservdelsförsörjning av motor RM12 i Gripen C/D. Avtalet, ”RM12 PBL” (Performance Based Logistics), väntas …

Saabs bokslutskommuniké 2015

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för helåret 2015. VD Håkan Buskhes kommentar: Stark tillväxt 2015 Saab har under de senaste åren satsat betydande resurser på utveckling av bolagets världsledande teknologier, på att komma närmare nyckelmarknader med en ny global säljorganisation samt genomdrivit effektiviseringar i hela företaget. Detta har resulterat i en förbättrad organisationsstruktur, stark …

MSPO 2016

Business Sweden tillsammans med SOFF planerar en ”Team Sverige”-monter på ”MSPO 2016” den 6-9 september 2016 i Kielce, Polen. MSPO är den tredje största försvars- och säkerhetsmässan i Europa efter Eurosatory och DSEi. De som ställer ut är främst företag vars kunder är militär, polis, säkerhetspolis, specialstyrkor, och större företag med säkerhetsprodukter eller -tjänster. Utställningen besöks …

Styrelseförändringar i CybAero AB

CybAeros styrelse har enhälligt beslutat utse styrelseledamoten och tidigare ordföranden Claes Drougge till ordförande från 1 februari. Anna Öhrwall Rönnbäck, som varit styrelseledamot i drygt två år, samt även vice ordförande och senast ordförande, har beslutat att lämna styrelsen från den 1 februari 2016. Michael Auerbach och Adam Rothstein, som representerar CybAeros nya storägare, Subversive …

Robert Limmergård: ”Konkurrens avgörande för försvarsförmågan”

Zsolt Lazar väcker i sin debattartikel ”Europas försvarsindustri måste vakna” mycket angelägna strategiska problem som berör långt fler frågor och aktörer än de försvarsföretag som är verksamma i Europa. Ökad internationell konkurrens från nya icke-europeiska aktörer, nedskärningar i försvarsbudgetar, fallande satsningar på försvarsforskning samt avsaknad av nya större program, är några av dessa utmaningar. Många …

Saab förstärker telekommunikationen i Sveriges elnät

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med Svenska kraftnät om leverans av utrustning och tjänster för uppgradering och utökning av telekommunikationsnätet. Avtalet gäller åren 2016-2019 med option på ytterligare tre år. Avtalet omfattar utrustning och tjänster för Svenska kraftnäts landsomfattande telekommunikationsnät. Det är baserat på optisk fiber och finns i stamnätets kraftledningar i …

Aqeri tecknar kontrakt med ett stort italienskt försvarsföretag på 1,7 MSEK

Aqeri, ledande svensk producent av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har tecknat ett kontrakt med ett stort italienskt försvarsföretag på 1,7 MSEK. Leveranserna avser datorutrustning och kommer att vara avslutade under 2016. VD´s kommentar; ”Den italienska marknaden vaknar till liv mer och mer. Tack vare vår partner har vi nu vunnit ett kontrakt …

Markstridsdagarna 2016

Markstridsdagarna genomförs den 2-4 februari och innehåller tre komponenter: – En målbildsförevisningen som syftar till att visa det system-av-system som är grunden för brigaden, – En seminarieserie där olika aspekter, utmaningar och förmågor diskuteras, samt – En materielutställning. Materielutställningen genomförs gemensamt av Försvarsmakten och SOFF. Utställningen presenterar produkter, tjänster och förmågor som finns i Försvarsmaktens …

Saab får order från EDA på ammunition till Carl-Gustaf

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med Europeiska försvarsbyrån (EDA) gällande produktion och leverans av ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Leveranser kommer äga rum under 2017.   Beställningen utgör en del av det ramavtal som tecknades mellan EDA och Saab under 2014, vars syfte är att möjliggöra för de fem deltagande medlemsländerna Estland, …