Hoppa till innehåll

Saab förstärker telekommunikationen i Sveriges elnät

Jonas Hjelm, chef för Saab affärsområde Aeronautics

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med Svenska kraftnät om leverans av utrustning och tjänster för uppgradering och utökning av telekommunikationsnätet.

Avtalet gäller åren 2016-2019 med option på ytterligare tre år. Avtalet omfattar utrustning och tjänster för Svenska kraftnäts landsomfattande telekommunikationsnät. Det är baserat på optisk fiber och finns i stamnätets kraftledningar i hela Sverige.

Saabs leverans till Svenska kraftnät innefattar ny kommunikationsutrustning, s.k. transmissionsutrustning, som möjliggör bredbandskommunikation i optofibernätet, projektering, förinstallation och funktionsverifiering, installation och driftsättning, dokumentation och teknisk support.

– Saabs levererans av ny kommunikationsutrustning gör att Svenska kraftnät kan fortsätta att driva, styra och övervaka elnätet i Sverige. Saab har utvecklat telekommunikationsnätet tillsammans med Svenska kraftnät sedan 1997 och har därmed lång erfarenhet som svarar på de högt ställda kraven på säkerhet och tillgänglighet som nätet ställer, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Saab har haft Svenska kraftnät som kund sedan 1997 och har sedan dess i olika projekt, ansvarat för bland annat installationer, driftsättning, dokumentation och support på tele- och datakommunikationsutrustningar på stamnätet för elkraft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.