Hoppa till innehåll

GKN ingår RM12 PBL-avtal med FMV

FMV och GKN Aerospace Sweden AB har tecknat ett nytt prestations-baserat avtal. Avtalet innebär att GKN, även de kommande fyra åren, ansvarar för att användarna i Sverige, Ungern, Tjeckien och GKN tar således ett fortsatt helhetsansvar för motorunderhåll, tekniskt produktstöd och reservdelsförsörjning av motor RM12 i Gripen C/D.

Avtalet, ”RM12 PBL” (Performance Based Logistics), väntas vara värt cirka
1,8 miljarder kronor för GKN under fyra år (2016 t.o.m. 2019). Det omfattar tjänster och leveranser inom områden så som Tekniskt produktstöd, Underhåll, Reparationer och Reparationsutveckling samt Reservdelsförsörjning.

Genom avtalet ansvarar GKN för att RM12 motorer alltid är tillgängliga för alla planerade uppdrag som utförs av Svenska Försvarsmakten och hos exportkunderna i Ungern, Tjeckien och Thailand.

Hans Krokstrand, Militära affärer GKN Aerospace Sweden och Peter Axelsson, tf C GRIPEN, FMV, skakar hand efter signering av avtalet.
Hans Krokstrand, Militära affärer GKN Aerospace Sweden och Peter Axelsson, tf C GRIPEN, FMV, skakar hand efter signering av avtalet.

GKN har de senaste fem åren, genom det tidigare RM12 PBL-avtalet, framgångsrikt försett alla användare med RM12 motorer för deras dagliga verksamhet dvs har uppfyllt åtagandet att motorer, eller reservdelar alltid skall finnas på plats då kunderna behöver materielen ifråga. GKN:s åtagande avser också ansvar för att säkerställa att RM12 motorn har låg livscykelkostnad utan att göra avkall på flygsäkerhet.

RM12 motorn uppdateras ständigt genom ett proaktivt arbete med produktledning och tekniskt produktstöd. Detta sker genom drifttidsutvecklingsprogram, produkt-uppföljning, livslängdsutveckling, reparationsutveckling m.m. Genom detta arbete kommer RM12 fortsätta vara den, antagligen, bästa enmotor-installationen i världen.

”Kundnyttan har hela tiden stått i fokus i förhandlingarna. Vi är såklart tacksamma över att återigen ha fått FMV:s förtroende att fortsätta leverera tillgänglighet och låg livscykelkostnad. Avtalet är dessutom strategiskt viktigt för hela vår verksamhet då ansvaret för RM12 skapar många positiva ringar på vattnet i diskussioner med kunder på civila marknaden”, kommenterar Stefan Oscarsson, chef Military Engines.

RM12 är vid det här laget en mycket beprövad motor. Gripen har för närvarande flugit totalt ca 230 000 timmar. Under alla dessa flygningar har till dags dato inget Gripen-plan drabbats av ett enda motorrelaterat haveri eller incident, vilket placerar RM12 i en klass för sig.