Hoppa till innehåll

GKN Aerospace tilldelas kontrakt av FMVför studier av motorkoncept förframtidens stridsflyg

GKN Aerospace har fått en beställning från Försvarets verk (FMV) för
att genomföra konceptster för avancerade framdrivningssystem för att
stödja framtida stridsflygsystem. Avtalet löper under två år, 2024 – 2025,
med möjlighet till en fortsättningsfas därefter.

Kontraktet omfattar breda konceptstudier, teknologiutveckling, och
förberedande demonstrationer av innovativa lösningar för
framdrivningssystem till nästa generation av stridsflygförmågor. GKN
Aerospace kommer i arbetet att samarbeta nära med Försvarsmakten, FMV,
FOI, Saab och andra nationella och internationella industripartners.

Studierna kommer att bidra till att säkerställa Sveriges förmåga som en
ledande kraft inom stridsflygsutveckling och lägga en grunden för utveckling
av framtida stridsflygsystem

GKN Aerospace har en stark position på flygmotormarknaden och en lång
historia av internationella samarbeten, både civilt och militärt, vilket byggt
en nära relation med världens alla stora flygmotortillverkare. GKN Aerospace
kommer att söka och utveckla samarbete med partners som arbetar med olika
framdrivningssystem och disruptiva teknologier, vilka förväntas spela en
viktig roll för framtida luftstridsförmåga.

Stefan Oscarsson, Vice President Governmental Solutions på GKN Aerospace,
säger: ”GKN Aerospace är ett världsledande flygmotorföretag och designpartners
till världens mest framgångsrika kommersiella flygmotorer. Vi har också OEMansvaret
för RM12-motorerna i JAS 39 Gripen C/D globalt och fortsätter att
etablera produktstödsförmågan för RM16-motorn, som driver JAS 39 Gripen E.
Detta kontrakt kommer att möjliggöra för oss att ytterligare stärka vår förmåga
och stödja våra kunder med nödvändig data för framtida stridsflygsförmågor
.”

Utöver dessa studier har GKN Aerospace ingått ett nytt samarbetsavtal med
Saab för att stärka partnerskapet för utveckling av innovativa lösningar inom
olika områden, inklusive nästa generations stridsflygsystem. Som ett led i att
förstärka samarbetet öppnar GKN Aerospace även ett nytt kontor i Linköping.

Vi är extremt stolta över vår roll i det svenska försvarsekosystemet. Vi
uppgraderar för närvarande RM12, levererar ytterligare motorer för Gripenflygplan
till Ungern och etablerar produktsupport för Gripen E. Gripen kommer att
fortsätta vara ryggraden i Sveriges och flera andra nationers flygvapen i årtionden
framöver och vi kommer att fortsätta säkerställa tillgängligheten för våra
kunder.
”, säger Oscarsson.

I Trollhättan finns också GKN Aerospace:s kompetenscenter för banbrytande
additiv tillverkningsteknik och man fattade nyligen beslut om att investera
över en halv miljard kronor i en ny produktionsanläggning. Den nya
anläggningen kommer att möjliggöra industrialisering av additiva
tillverkningslösningar, minska miljöpåverkan och ge nya designmöjligheter
för att uppfylla kraven på framtida generationer av flygmotorer.

GKN Aerospace är en av världens ledande leverantörer av flyg- och
rymdteknik och är verksamt på 38 platser i 12 länder med cirka 15 000
anställda. GKN Aerospace i Sverige är huvudkontor och utvecklingscentrum
för koncernens flygmotorverksamhet. Man har en lång historia som partner
och leverantör av flygmotorer till den svenska Försvarsmakten samt som
designpartner till världens flygmotorföretag och till Europas rymdprogram.
GKN Aerospace Sweden har sin verksamhet i Trollhättan med cirka 2000
anställda.

Kontakt:

Robert Hell
Presskontakt
External Relations Manager
Samhällskontakter och externa relationer
robert.hell@gknaerospace.com
+46700873323

Caroline Beaufoy
Presskontakt
Media and Communications Manager
Kommunikation
caroline.beaufoy@gknaerospace.com
+46700873870

Företagsnamn:
GKN Aerospace AB
Adress:
Flygmotorvägen
Postnummer & Ort:
461 81 Trollhättan
Webbplats:
www.gknaerospace.com
Telefon:
+46 520 94 000

Relaterade nyheter