Hoppa till innehåll

GKN Aerospace fortsätter att ansvara för produktstödet av RM12

GKN Aerospace Sweden har tecknat det tredje PBL-kontraktet (Performance Based Logistics – prestationsbaserat åtagande) med Försvarsmakten för att fortsätta att utföra omfattande produktstöd för Försvarsmakten avseende motor RM12, motorn i JAS 39 Gripen C/D. Det är det tredje RM12 PBL-kontraktet. Det första tecknades år 2010. Kontraktet löper t.o.m. år 2024 och är värt ca 3 900 MSEK.

Under kontraktsperioden kommer GKN Aerospace Sweden att fortsätta att stötta användarna av JAS 39 Gripen C/D på en daglig basis. Företaget kommer att säkerställa tillgängligheten på motorer för både svenska flygvapnet liksom för exportkunderna av Gripen C/D: Tjecken, Ungern och Thailand. Det inkluderar tekniskt produktstöd liksom omfattande underhåll, reparation och översyn med reparationsutveckling och reservdelsförsörjning.

Joakim Andersson, President GKN Aerospace Engines förklarar: Vi är fullt engagerade i att säkerställa tillgängligheten för RM12-motorn och dess prestanda för en i alla avseenden säker användning. Samtidigt skall vi tillse att en så låg produktlivscykelkostnad som möjligt uppnås. I och med det förnyade förtroendet från Försvarsmakten skapas förutsättningar för att vi på GKN kan fortsätta att göra vårt bästa för att motorn skall bibehålla det fantastiska ”track record” som hittills uppnåtts, och visa att den är en av de bästa enmotorinstallationerna i världen. Vi förstår vikten av att motorsystemet skall vara i aktiv tjänst i många år framöver.

RM12-motorn i JAS 39 Gripen har hittills uppnått ca 310 000 flygtimmar. Den är baserad på General Electrics F404-motor och har vidareutvecklats utifrån kraven på en säker enmotorinstallation, högre prestanda och robusthet. Primärt fokus för utvecklingen av RM12-programmet har varit att leverera största möjliga operativa effektivitet och lägsta möjliga livscykelkostnad. GKN Aerospace Sweden innehar typcertifikatet för RM12-motorn.

I januari 2020 valde Försvarets Materielverk, FMV, GKN Aerospace Sweden till leverantör av produktstöd för RM16, motorn för Gripen E, med syftet att utnyttja synergierna mellan RM12 och RM16 så mycket som möjligt.

GKN Aerospace Sweden i Trollhättan är en del av GKN Aerospace, en ledande global leverantör av teknologier till världens flygindustrier. Företaget utvecklar och bygger avancerade komponenter till de stora flygplanstillverkarna, både till flygplanen och flygmotorerna.

I Trollhättan arbetar ca 2100 personer.

Företagsnamn:
GKN Aerospace AB
Adress:
Flygmotorvägen
Postnummer & Ort:
461 81 Trollhättan
Webbplats:
www.gknaerospace.com
Telefon:
+46 520 94 000

Relaterade nyheter