Hoppa till innehåll

Saab tecknar kontrakt med Kroatien för kustövervakningssystem

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order på ett kust- och gränsövervakningssystem till Kroatien. Systemet är av strategisk vikt för skyddet av Kroatiens havsgränser och planeras vara operativt i juni 2016. Kustövervakningssystemet kommer att ge information i realtid från toppmoderna Solid State-radarsensorer, avancerade värmekameror med lång räckvidd samt AIS (Automatic Identification System). Sensorerna är …

Fördjupningsseminarium Kommersiellt

Kommersiellt (M&I) – torsdag 18 februari 09.00 – 12.00 Pass 1: Försvarmaterielanskaffning i ett nationellt och internationellt perspektiv Seminariet omfattar bland annat följande områden: FMVs kommersiella förutsättningar i en föränderlig omvärld, Kommersiellt arbete genom hela livscykeln, dialog med marknaden/leverantörer samt leverantörernas möjligheter i ett internationellt perspektiv FFD Kommersiellt Pass 1 program fördjupningsseminarier 2016 Kommersiellt (M&I) – torsdag …

Fördjupningsseminarium Personal

Personal (Försvarsmakten) – onsdag 17 februari 09.00-12.00 Försvarsmaktens personalförsörjning – Möjlighet att skapa synergier genom att attrahera och rekrytera tillsammans. Seminariet innehåller föredrag, presentation av business case IBM samt workshop. FFD Personalförsörjning program fördjupningsseminarier 2016

Fördjupningsseminarium Ledning

Ledning (SPL) – torsdag 11 februari 09.00-12.00 SPL Led kommer att belysa situationen inom ledningssystemområdet och ge exempel på några långsiktiga materielprojekt. AL Led berättar om anskaffningar i det kortare tidsperspektivet. Vidare orienterar FOI om sin forskning och FMV M&I kommer att ge sin syn på upphandlingsverksamheten inom området. FFD Ledning program fördjupningsseminarier 2016

Fördjupningsseminarium Marin

Marin (SPL) – onsdag 10 februari 08:30–12.00 FMV/SPL Marin och Försvarsmakten presenterar marinen idag och vägen framåt. Det handlar om behovet av större materielutveckling på längre sikt och större anskaffningar i det kortare perspektivet. Seminariet kommer att avslutas med ett pass omfattande FMV syn på förskjutningen av gränsytan mot industrin, vikten av det internationella materielsamarbetet …

Fördjupningsseminarium Flyg

Flyg (SPL) – onsdag 10 februari kl. 13.00-16.00 Vid seminariet kommer Flygvapnets nya organisation, såväl flyg- som bassystem, med dagens och morgondagens krav på anskaffningar, tillgänglighet mm att presenteras. Vidare presenteras fördelningen av det tekniska ansvaret samt fördelningen mellan Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och industrin vad gäller genomförandet av underhåll samt hur förändringarna av RML kan …

Fördjupningsseminarium Logistik

Logistik (SPL) – tisdag 9 februari kl. 13.00–16.00 Fördjupningsseminarium Logistik kommer att ha den förändrade omvärlds- och hotbilden som utgångspunkt för att inledningsvis diskutera försörjningstrygghetsfrågor, den transatlantiska länken och leverantörernas ansvar. Därefter presenteras försörjningskedjor i fred, kris och krig. Efter pausen diskuteras framtida distributions och försörjningsprinciper för Försvarsmaktens behov och försörjning av transportlösningar vid högre …

Fördjupningsseminarium Armé

Armé (SPL) – tisdag 9 februari kl. 09.00-12.00 Seminariet innehåller en lägesuppdatering avseende omdaning Försvarslogistik, en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för Arméns materiel- och Logistikförsörjning med anledning av försvarspolitiskt inriktningsbeslut samt en övergripande bild av pågående och kommande upphandlingar. FFD Armé program fördjupningsseminarier 2016

Installationen av Saabs markövervakningsradar SR-3 godkänd på Václav Havel Airport i Prag

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs senaste radarsystem, SR-3, för markövervakning på flygplatser har formellt blivit godkänt av luftfartsverket (ANS CR) i Tjeckien för operativ drift vid Václav Havel-flygplatsen i Prag. Saab fick en order på att installera ett nytt radarsystem för markövervakning (Surface Movement Radar – SMR) vid Václav Havel flygplatsen Prag i mars i år. …

Japan – ett seminarium om japanska försvarsmarknaden

Den pågående försvarsreformen i Japan ger både försvarssektorn i stort och försvarsindustrin ökade möjligheter att samarbeta internationellt och i förlängningen att exportera försvarsmateriel. Eftersom det är en pågående politisk och byråkratisk process är frågan hur Japan i praktiken kommer att implementera sina nya lagtolkningar på området. Ett antal exempel ger insikt i hur det ser …

Saab förvärvar Phaeros Group

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab förvärvar Phaeros Group BVBA. Phaeros erbjuder ledningssystem för hamnar på den globala marknaden. Förvärvet är i linje med Saabs strategi för tillväxt inom sektorn för hantering av sjöfart. Phaeros lösningar spelar en avgörande roll för effektiv hantering av verksamheten i hamnterminaler, till exempel att lasta på och av fartygen. Företaget tillhandahåller …

Saab tecknar supportavtal med Förenade Arabemiraten

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett supportavtal med Förenade Arabemiraten gällande flygande övervakningssystem. Avtalet gäller under åren 2016-2018 och ordervärdet är cirka MSEK 160.  Avtalet omfattar support och underhåll av tidigare levererat övervakningssystem, Saab 340 Erieye AEW&C, till Förenade Arabemiraten. Systemet består av Saab 340-flygplan utrustat med det avancerade radarsystemet Erieye och tillhörande markutrustning. …