Hoppa till innehåll

Saab förvärvar Phaeros Group

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab förvärvar Phaeros Group BVBA. Phaeros erbjuder ledningssystem för hamnar på den globala marknaden. Förvärvet är i linje med Saabs strategi för tillväxt inom sektorn för hantering av sjöfart.

Phaeros lösningar spelar en avgörande roll för effektiv hantering av verksamheten i hamnterminaler, till exempel att lasta på och av fartygen. Företaget tillhandahåller programvaror för hamnar och fraktterminaler och har ett etablerat kundunderlag i Europa, Afrika, Mellanöstern och Australien.

Anders Carp, head of Saab business unit Traffic Management
Anders Carp, head of Saab business unit Traffic Management

– Det här är en strategiskt viktig och långsiktig affär för Saab. Den stärker vår produktportfölj inom ledningssystem för hamnterminaler och är en utmärkt plattform för att bygga vidare på vårt gemensamma kundunderlag och stärka vår förmåga att tillhandahålla ledande produkter för hantering av sjöfart världen över, säger Anders Carp, chef för affärsenheten Traffic Management inom Saabs affärsområde Surveillance.

Phaeros har 27 anställda i Antwerpen, Belgien och Chennai, Indien. Företaget kommer att integreras i Saabs affärsområde Surveillance, produktområdet Maritime Traffic Management med huvudsaklig verksamhet i Holland, Kanada och Sverige. Phaeros produkter och kompetens bildar tillsammans med Saabs välkända KleinPort-lösningar en utmärkt grund för vidare tillväxt inom hamn- och terminalsektorn.

– Phaeros-teamet ser fram mot att bli en del av Saab. Vi tillför unik teknik som tillsammans med Saabs lösningar kommer att få betydligt bredare tillämpning på marknaden, säger Stan De Smet, VD för Phaeros.

Saab Maritime Traffic Management är ledande inom säkra, effektiva och lättkonfigurerade lösningar som optimerar hamnars flöden och logistik, för lotshantering, ledning av fartygstrafik, kustbevakning, hamnsäkerhet, hydrografi och navigering.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.