Hoppa till innehåll

Fördjupningsseminarium Kommersiellt

Kommersiellt (M&I) – torsdag 18 februari 09.00 – 12.00

Pass 1: Försvarmaterielanskaffning i ett nationellt och internationellt perspektiv
Seminariet omfattar bland annat följande områden: FMVs kommersiella förutsättningar i en föränderlig omvärld, Kommersiellt arbete genom hela livscykeln, dialog med marknaden/leverantörer samt leverantörernas möjligheter i ett internationellt perspektiv
FFD Kommersiellt Pass 1 program fördjupningsseminarier 2016

Kommersiellt (M&I) – torsdag 18 februari 13.00 – 16.00 (två parallella pass)

Pass 2: Att åstadkomma en tydligare och bättre kravbild
Seminariet inleds med en kort presentation av FMVs arbete med leverantörsrelationer som sedan följs upp av ett Workshop-pass där möjligheterna till förbättrad kravställning diskuteras.
FFD Kommersiellt Pass 2 program fördjupningsseminarier 2016

Pass 3: Strategi inom tekniska konsulter
Vad innebär kategoristyrning rent praktiskt för området tekniska konsulter? Kompetens – redovisning, tankar och diskussion som FMV har avseende kompetensförsörjning på längre sikt.
FFD Kommersiellt Pass 3 program fördjupningsseminarier 2016

Stockholm
18 februari 2016

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

09:00-16:00

Till anmälan

Relaterade evenemang