Fördjupningsseminarium Armé

Armé (SPL) – tisdag 9 februari kl. 09.00-12.00

Seminariet innehåller en lägesuppdatering avseende omdaning Försvarslogistik, en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för Arméns materiel- och Logistikförsörjning med anledning av försvarspolitiskt inriktningsbeslut samt en övergripande bild av pågående och kommande upphandlingar.

FFD Armé program fördjupningsseminarier 2016