Fördjupningsseminarium Flyg

Flyg (SPL) – onsdag 10 februari kl. 13.00-16.00

Vid seminariet kommer Flygvapnets nya organisation, såväl flyg- som bassystem, med dagens och morgondagens krav på anskaffningar, tillgänglighet mm att presenteras. Vidare presenteras fördelningen av det tekniska ansvaret samt fördelningen mellan Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och industrin vad gäller genomförandet av underhåll samt hur förändringarna av RML kan påverka detta. FMV:s uppgifter i exportfrågor kommer också att behandlas.

FFD Flyg program fördjupningsseminarier 2016