Hoppa till innehåll

Saab får order från EDA på ammunition till Carl-Gustaf

Torbjörn Saxmo, chef affärsenhet Ground Combat, Saab
Torbjörn Saxmo, chef affärsenhet Ground Combat, Saab

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med Europeiska försvarsbyrån (EDA) gällande produktion och leverans av ammunition till det bärbara vapensystemet Carl-Gustaf. Leveranser kommer äga rum under 2017.  

Beställningen utgör en del av det ramavtal som tecknades mellan EDA och Saab under 2014, vars syfte är att möjliggöra för de fem deltagande medlemsländerna Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien och Polen att samordna upphandlingar av ammunition till Carl-Gustaf. Ramavtalet löper under fem år med en möjlighet till ytterligare två års förlängning, och omfattar möjliga beställningar om cirka MSEK 460.

”Den här beställningen är ännu ett bevis på vår förmåga att leverera ammunition till Carl-Gustaf på ett effektivt och flexibelt sätt. För att kunna upprätthålla ett försvar med hög kompetens och beredskap ställer kunden tydliga krav på oss när det leveranser och jag är stolt över att vi kan erbjuda effektiva lösningar när det än behövs”, säger Torbjörn Saxmo, chef för Saabs affärsenhet Ground Combat inom affärsområdet Dynamics.

Carl-Gustaf är ett världsledande vapensystem inom kategorin understödsvapen. Det har löpande moderniserats och anpassats efter användarnas förändrade behov. Den senaste versionen, Carl-Gustaf M4, har reducerat vikten från 10kg till 7kg. Carl-Gustaf används med stor framgång i mycket krävande miljöer. Genom sin breda ammunitionsportfölj erbjuder Carl-Gustaf systemet den enskilde soldaten förmågan att bekämpa ett vitt spektrum av mål i olika stridsscenarion – från bepansrade fordon till att undanröja hinder och bekämpa fiender i byggnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.