Hoppa till innehåll

CybAero levererar tre helikoptersystem till Kina

De tre system med obemannade helikoptrar för den kinesiska tullen, som företaget Jolly beställt, lämnade idag Linköping.

CybAero kommer att sända ett flygteam till Kina för att utbilda slutkundens personal och på plats genomföra den sista delen av FAT (Factory Acceptance Test), som p.g.a. det svenska regelverket inte har kunnat genomföras i Sverige. Betalning förväntas nu ske i september/oktober istället för augusti.

Systemen, som är avsedda att operera från fartyg, är mycket avancerade och har genomgått ett stort antal tester före leveransen. Helikoptrarna är bland annat utrustade med det däcklandningssystem som CybAero utvecklat i samarbete med Airbus. Systemet medger automatisk start och landning från fartyg och testades framgångsrikt under skarpa förhållanden utanför Karlskrona i slutet av april.

CybAero är först i världen med att lansera denna typ av system.

För mer information vänligen kontakta:
Emmelie Axelsson, Marknadskoordinator CybAero AB, tel 013-465 29 30 e-post: emmelie.axelsson@cybaero.se

Denna information är sådan information som CybAero AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31/8 2016 kl. 15:15 CET.

Läs på webben:  www.cybaero.se           Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering.

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.