Hoppa till innehåll

GKN ingår RM12 PBL-avtal med FMV

FMV och GKN Aerospace Sweden AB har tecknat ett nytt prestations-baserat avtal. Avtalet innebär att GKN, även de kommande fyra åren, ansvarar för att användarna i Sverige, Ungern, Tjeckien och GKN tar således ett fortsatt helhetsansvar för motorunderhåll, tekniskt produktstöd och reservdelsförsörjning av motor RM12 i Gripen C/D. Avtalet, ”RM12 PBL” (Performance Based Logistics), väntas …

Saabs bokslutskommuniké 2015

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för helåret 2015. VD Håkan Buskhes kommentar: Stark tillväxt 2015 Saab har under de senaste åren satsat betydande resurser på utveckling av bolagets världsledande teknologier, på att komma närmare nyckelmarknader med en ny global säljorganisation samt genomdrivit effektiviseringar i hela företaget. Detta har resulterat i en förbättrad organisationsstruktur, stark …

MSPO 2016

Business Sweden tillsammans med SOFF planerar en ”Team Sverige”-monter på ”MSPO 2016” den 6-9 september 2016 i Kielce, Polen. MSPO är den tredje största försvars- och säkerhetsmässan i Europa efter Eurosatory och DSEi. De som ställer ut är främst företag vars kunder är militär, polis, säkerhetspolis, specialstyrkor, och större företag med säkerhetsprodukter eller -tjänster. Utställningen besöks …

Försvarsföretagsdagarna 2016

Den 29-30 november 2016 kommer Försvarsföretagsdagarna att arrangeras på Vår Gård i Stockholm. FFD16 arrangeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, SME-D och Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF). Följ konferensen på www.forsvarsforetagsdagarna.se Preliminart program

Styrelseförändringar i CybAero AB

CybAeros styrelse har enhälligt beslutat utse styrelseledamoten och tidigare ordföranden Claes Drougge till ordförande från 1 februari. Anna Öhrwall Rönnbäck, som varit styrelseledamot i drygt två år, samt även vice ordförande och senast ordförande, har beslutat att lämna styrelsen från den 1 februari 2016. Michael Auerbach och Adam Rothstein, som representerar CybAeros nya storägare, Subversive …

Saab förstärker telekommunikationen i Sveriges elnät

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har tecknat ett avtal med Svenska kraftnät om leverans av utrustning och tjänster för uppgradering och utökning av telekommunikationsnätet. Avtalet gäller åren 2016-2019 med option på ytterligare tre år. Avtalet omfattar utrustning och tjänster för Svenska kraftnäts landsomfattande telekommunikationsnät. Det är baserat på optisk fiber och finns i stamnätets kraftledningar i …

Att sälja till försvarsföretag

Den 13 september 2016 arrangerar SOFF ett seminarium om att sälja till försvarsföretag? Våra ”större medlemmar” berättar om vad och hur de upphandlar produkter från underleverantörer. Är du nyfiken på vad det innebär och vilka krav som ställs? Kl. 12.00-16.00 berättar våra större medlemsföretag och systemintegratörer om hur de arbetar med att få sina underleverantörer att lyckas! Hur …

Saab presenterar det första Gripen E

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab tar nu nästa steg i utvecklingen av stridsflygssystemet Gripen genom att den 18 maj presentera det första provflygplanet av nästa generation, Gripen E. Utrullningen av det första provflygplanet av typ Gripen E äger rum i Saabs lokaler i Linköping. Bland talarna finns Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, Sveriges flygvapenchef Mats Helgesson, Brasiliens …

AUSA

Den 3-5 oktober genomförs AUSA i Washington DC. AUSA genomförs varje år i början av oktober och besöks av 26 000 personer årligen. som besökare ser man bland annat myndighetsrepresentanter både från USA men även utländska. Man ser även mer än 500 utställare som deltar. SOFF kommer att närvar dock kommer det inte att arrangeras …

Kommentar med anledning av ”Brexit”

Men Storbritanniens utträde ur unionen innebär också ett mycket allvarligt bakslag för trovärdigheten och kraften i EU:s säkerhets- och försvarspolitik inklusive dess försvarsindustriella dimension. Storbritannien står förnärvarande för en tredjedel av de försvarssatsningar som görs inom EU och väsentligt mer inom militär forskning och utveckling. Sverige har ett intensivt och framgångsrikt försvarsindustriellt samarbete med Storbritannien. …

Saab får order på granatkastarammunition

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning på övningsammunition till granatkastare. Leveranser kommer ske under perioden 2015-2016. Saab Bofors Dynamics Switzerland Ltd. (SBDS), som är en del av Saabs affärsområde Dynamics, har mottagit en beställning som omfattar tillverkning och slutmontering av 81mm övningsgranater. SBDS ansvarar för montering av de explosiva komponenterna, slutmontering samt genomförande …

Saab får första beställning inom ramen för australiensiskt fartygsprogram

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från den australiensiska regeringen avseende underhåll av stridsledningssystem ombord australiensiska marinens fregatter av typen ANZAC. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 248 och arbetet ska utföras mellan juli 2016 och december 2017. Det är Saab Australiens första order inom ramen för det nyligen undertecknade så kallade WAMA-avtalet (Warship …