Hoppa till innehåll

Saab levererar uppgraderad ubåt i Gotlandsklass till FMV

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har levererat en av ubåtarna i Gotlandsklass till Försvarets materielverk (FMV) efter generalöversyn och uppgraderingar. Beställningen mottogs den 29 september 2014.

Saab har genomfört en så kallad generalöversyn, vilket innebär en genomgång av all ingående materiel för att säkerställa ubåtens operationella tillgänglighet. Vidare har ubåtens befintliga system uppdaterats och nya har installerats för att tillföra ytterligare förmågor.

Den aktuella ubåten är en av tre som ingår i Gotlandsklassen, (HMS Gotland, HMS Uppland och HMS Halland) och som levererades till den svenska marinen i slutet av 1990-talet. Denna ubåtsklass skapade internationell uppmärksamhet då HMS Halland år 2000 genomförde övningar i Medelhavet tillsammans med franska, spanska och amerikanska marina förband. Något som sedan ledde till att HMS Gotland under två år (2005-2007) samövade med US Navy i San Diego, Kalifornien.
Generalöversyn och systemuppgradering är viktiga delar av Saab Kockums verksamhet. Närmast ska en ubåt i den svenska marinens Gotlandsklass halvtidsmodifieras med omfattande uppgraderingar för att möta framtidens krav.

– Modifieringar av ubåtar är vår vardag. Vi jobbar kontinuerligt med uppgraderingar av den befintliga ubåtsflottan. Nästa generations ubåt, A26 som Saab Kockums nu producerar för den svenska marinen, är framtidssäkrad genom en design som medger snabbare och enklare uppgraderingar. Allt för att ubåtarna ständigt ska vara up-to-date och i drift så mycket som möjligt, säger Gunnar Wieslander, chef för affärsenheten Saab Kockums.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.