Hoppa till innehåll

Saab får beställning från FMV gällande tekniskt systemstöd

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk, FMV, gällande tekniskt systemstöd till Försvarsmakten för år 2016. Ordervärdet uppgår till MSEK 111.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk, FMV, gällande tekniskt systemstöd till Försvarsmakten för år 2016. Ordervärdet uppgår till MSEK 111. Beställningen gäller tjänster för år 2016 och är ett avrop av en option inom ramen för ett tidigare avtal med FMV om prestandabaserad support och underhåll av Gripen, PBL – Performance Based Logistics, som tecknades i juni 2012. Det tekniska stödet omfattar stöd till Försvarsmaktens förband och FMV i form av bland annat drift- och teknikstöd, materieluppföljning, förslag till modifieringar, löpande uppdateringar, miljöteknik samt förrådsverksamhet för utbytesenheter.

Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services
Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services

– Denna beställning ger oss möjlighet att fortsatt säkerställa en effektiv löpande verksamhet hos Försvarsmakten under kommande år, där tillgänglighet är ett nyckelord, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Huvuddelen av beställningen berör affärsområde Support and Services och verksamheten på orterna Linköping, Arboga, Växjö samt Östersund.

Det ursprungliga avtalet med FMV omfattar optioner på ytterligare beställningar till ett maximalt värde av SEK 1,37 miljarder fram till december 2016. I och med denna beställning har totalt SEK 1,34 miljarder av tillgängliga optioner avropats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.